نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کوچه (۵ تصویر)

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: شنیده ام ز #پنجره سراغ من گرفته ای هنوز مثل قاصدک، میان #کوچه پرپرم ... #حسین_منزوی

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: شنیده ام ز #پنجره سراغ من گرفته ای هنوز مثل قاصدک، میان #کوچه پرپرم ... #حسین_منزوی

۱ هفته پیش
3K
🔳#کوچه هـایـمـان را بـه نـامـشـان کـردیـم 📫کـه هـرگـاه #آدرس مـنـزلمـان را مـی دهـیـم ◽بـدانـیـم از #گذرگاه_خون کـدام شـهـیـد اسـت کـه بـا #آرامش بـه خــانـه مـی رسـیـم! ✋امنیت اتفاقی نیست... شهدا مدیون شماییم. 💠https://sapp.ir/hejabzahrai💠

🔳#کوچه هـایـمـان را بـه نـامـشـان کـردیـم 📫کـه هـرگـاه #آدرس مـنـزلمـان را مـی دهـیـم ◽بـدانـیـم از #گذرگاه_خون کـدام شـهـیـد اسـت کـه بـا #آرامش بـه خــانـه مـی رسـیـم! ✋امنیت اتفاقی نیست... شهدا مدیون شماییم. 💠https://sapp.ir/hejabzahrai💠

۴ هفته پیش
7K
گوجه خیار بهونست#کوچه هارو ب دنبال تو میگردم😸

گوجه خیار بهونست#کوچه هارو ب دنبال تو میگردم😸

۴ شهریور 1397
5K
#کوچه #داستان_کوتاه اتاق بسیار کوچک به نظر می آمد یک نفر به پهلو روی تخت خوابیده بود حتی صدای نفس کشیدنش را هم نمی شنیدم...به گمانم مرده بود!!! پایین تخت ویلچری که تکیه گاه کپسول ...

#کوچه #داستان_کوتاه اتاق بسیار کوچک به نظر می آمد یک نفر به پهلو روی تخت خوابیده بود حتی صدای نفس کشیدنش را هم نمی شنیدم...به گمانم مرده بود!!! پایین تخت ویلچری که تکیه گاه کپسول اکسیژنی شده بود ، از خستگی دهن کجی میکرد در سرم هیچ فکری جز اینکه ...

۳ شهریور 1397
13K
#کوچه عصر که میشد طبق معمول فنجان به دست از پشت پنجره کوچه را می پایید دیگر نگاههایش را بلد شده بودم چپ چپ که نگاه میکرد یعنی سرت را پایین بیانداز و سریعتر از ...

#کوچه عصر که میشد طبق معمول فنجان به دست از پشت پنجره کوچه را می پایید دیگر نگاههایش را بلد شده بودم چپ چپ که نگاه میکرد یعنی سرت را پایین بیانداز و سریعتر از نگاههای حریص دور و برت بگذر یا وقتی استرس دیر آمدنم را به دست باد ...

۳ شهریور 1397
12K