نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کورد_کوزدستان_فرهنگ_تمدن_اصالت (۱ تصویر)

تصویر تاسف بارلحظه پیدا شدن جسد کولبر ۱۵ ساله مریوانی در ارتفاعات تته چه سرنوشت تلخ ودردناکی درانتظارجوانان کورداست!!!؟؟؟ #کوردیش_فایل #کورد_کوزدستان_فرهنگ_تمدن_اصالت

تصویر تاسف بارلحظه پیدا شدن جسد کولبر ۱۵ ساله مریوانی در ارتفاعات تته چه سرنوشت تلخ ودردناکی درانتظارجوانان کورداست!!!؟؟؟ #کوردیش_فایل #کورد_کوزدستان_فرهنگ_تمدن_اصالت

۲۳ اسفند 1397
27K