نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کم_صبری (۱ تصویر)

از سه #منش نهی شده - امام علی بن ابی طالب در سفارشهای خویش به فرزندش: محمد بن علی مشهور به محمد بن حنفیه گفته: «از #خود_بینی و #تند_خویی و #کم_صبری دوری کن. چون که ...

از سه #منش نهی شده - امام علی بن ابی طالب در سفارشهای خویش به فرزندش: محمد بن علی مشهور به محمد بن حنفیه گفته: «از #خود_بینی و #تند_خویی و #کم_صبری دوری کن. چون که با این سه منش هرگز یار با تو پایدار نگردد و مردم از تو دوری ...

۲۴ شهریور 1398
46