نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کلیم_کاشانی (۴۲ تصویر)

فزون از صبرِ ایوب است تاب محنتِ دوری که رنجوری نباشد آنچنان مشکل، که مهجوری... چنان بی روی تو، دست و دلم از کارِ خود مانده که ساغر در کفم لبریز و من مُردم ز ...

فزون از صبرِ ایوب است تاب محنتِ دوری که رنجوری نباشد آنچنان مشکل، که مهجوری... چنان بی روی تو، دست و دلم از کارِ خود مانده که ساغر در کفم لبریز و من مُردم ز مخموری! ز گوش، این نکته‌ی پیر مغان بیرون نخواهد شد که مستی خاکساری آورَد، پرهیز، ...

۲۶ مرداد 1398
12K
تا چشم تو دیدیم،ز دل دست کشیدیم ما طاقتِ تیمارِ دو بیمار نداریم #کلیم_کاشانی

تا چشم تو دیدیم،ز دل دست کشیدیم ما طاقتِ تیمارِ دو بیمار نداریم #کلیم_کاشانی

۲۴ مرداد 1398
3K
از سرم بیرون نخواهد رفت سودایت #کلیم_کاشانی

از سرم بیرون نخواهد رفت سودایت #کلیم_کاشانی

۱۴ مرداد 1398
4K
استخوانم همگی شانه شود بعد از مرگ بس که در آرزوی زلف پریشان توام #کلیم_کاشانی

استخوانم همگی شانه شود بعد از مرگ بس که در آرزوی زلف پریشان توام #کلیم_کاشانی

۱۲ مرداد 1398
3K
هر کس به حرف و صوت گرفت از تو کامِ دل ای روزگار! قسمتِ این بی زبان کجاست !؟ صیّادِ آرزو به هوای تو پیر شد ای طایرِ مُراد!تو را آشیانْ کجاست !؟ #کلیم_کاشانی

هر کس به حرف و صوت گرفت از تو کامِ دل ای روزگار! قسمتِ این بی زبان کجاست !؟ صیّادِ آرزو به هوای تو پیر شد ای طایرِ مُراد!تو را آشیانْ کجاست !؟ #کلیم_کاشانی

۲۶ خرداد 1398
7K
از جهـان بی بهـره را نبــوَد تمنّــا عمرِ خضر روزِ کــوتاه از بـرایِ روزه داران بهتــر #کلیم_کاشانی

از جهـان بی بهـره را نبــوَد تمنّــا عمرِ خضر روزِ کــوتاه از بـرایِ روزه داران بهتــر #کلیم_کاشانی

۱۹ اردیبهشت 1398
7K
افسانه حیات دو روزی نبود بیش آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت: یک روز صرف بستن دل شد به این و آن روز دگر به کَندن دل زین وآن گذشت #کلیم_کاشانی

افسانه حیات دو روزی نبود بیش آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت: یک روز صرف بستن دل شد به این و آن روز دگر به کَندن دل زین وآن گذشت #کلیم_کاشانی

۱۶ اردیبهشت 1398
6K
گر ترک چشم رهزنت نشناخت قدر دل چه شد قیمت چه داند لشکری جنس به غارت برده را #کلیم_کاشانی

گر ترک چشم رهزنت نشناخت قدر دل چه شد قیمت چه داند لشکری جنس به غارت برده را #کلیم_کاشانی

۱۲ اردیبهشت 1398
8K
یک روز صرف بستن دل شد به این و آن روز دگر به کندن دل از جهان گذشت #کلیم_کاشانی

یک روز صرف بستن دل شد به این و آن روز دگر به کندن دل از جهان گذشت #کلیم_کاشانی

۹ اردیبهشت 1398
9K
آن کس که خود نمای بوَد مایه دار نیست هرگز کسی گلی به سرِ باغبان ندید #کلیم_کاشانی #مخاطب_دارد

آن کس که خود نمای بوَد مایه دار نیست هرگز کسی گلی به سرِ باغبان ندید #کلیم_کاشانی #مخاطب_دارد

۸ اردیبهشت 1398
5K
ما نه از رستای عقلیم و نه از شهرِ جنون بی وطن چون گردبادیم از دیارِ ما مپرس #کلیم_کاشانی

ما نه از رستای عقلیم و نه از شهرِ جنون بی وطن چون گردبادیم از دیارِ ما مپرس #کلیم_کاشانی

۱۲ فروردین 1398
5K
از سرم بیرون نخواهد رفت سودایت #کلیم_کاشانی

از سرم بیرون نخواهد رفت سودایت #کلیم_کاشانی

۸ فروردین 1398
8K
گر زغمت شکست دل٬ راز تو فاش کی شود گنج نهفته تر شود، خانه اگر خراب شد! #کلیم_کاشانی 🌷 🌾 🌿

گر زغمت شکست دل٬ راز تو فاش کی شود گنج نهفته تر شود، خانه اگر خراب شد! #کلیم_کاشانی 🌷 🌾 🌿

۴ فروردین 1398
3K
صبوری چون ز حد بگذشت کاری رو نمی آرد که دارو کُهنه چون گردید بی تأثیر میگردد شرابِ کُهنه مینوشم به بزم ِاو چو بنشینم به من تا نوبت آید دخترِ رَز پیر میگردد #کلیم_کاشانی

صبوری چون ز حد بگذشت کاری رو نمی آرد که دارو کُهنه چون گردید بی تأثیر میگردد شرابِ کُهنه مینوشم به بزم ِاو چو بنشینم به من تا نوبت آید دخترِ رَز پیر میگردد #کلیم_کاشانی

۱۸ اسفند 1397
3K
‌‌‌کیستم من پای تا سَر نسخه ای از ‎زلفِ او . . . #کلیم_کاشانی

‌‌‌کیستم من پای تا سَر نسخه ای از ‎زلفِ او . . . #کلیم_کاشانی

۱۰ اسفند 1397
5K
خاطرم از همه جمع است، پریشانِ توام... #کلیم_کاشانی

خاطرم از همه جمع است، پریشانِ توام... #کلیم_کاشانی

۶ اسفند 1397
8K
‌ یکرنگم و در کوی دورنگیم وطن نیست سیلم که مدارا به کسی شیوهٔ من نیست افتادن دیوار کهن نو شدن اوست جز مرگ کسی در پی آبادی من نیست خوبان نپسندند حق خدمت دیرین ...

‌ یکرنگم و در کوی دورنگیم وطن نیست سیلم که مدارا به کسی شیوهٔ من نیست افتادن دیوار کهن نو شدن اوست جز مرگ کسی در پی آبادی من نیست خوبان نپسندند حق خدمت دیرین نظاره فریب است متاعی که کهن نیست جام تهی و برگ خزان دیده بماند روزی ...

۲۷ بهمن 1397
10K
-یک نفس فرصت و صد حرف گره در خاطر وای اگر گریه نیاید به مددکاریِ دل #کلیم_کاشانی

-یک نفس فرصت و صد حرف گره در خاطر وای اگر گریه نیاید به مددکاریِ دل #کلیم_کاشانی

۲ بهمن 1397
7K
لبم ز خنده و چشمم زِ گریه ترسیده‌ست به اشکِ بی اثرِ خویش بس که خندیدم... #کلیم_کاشانی

لبم ز خنده و چشمم زِ گریه ترسیده‌ست به اشکِ بی اثرِ خویش بس که خندیدم... #کلیم_کاشانی

۱۵ مهر 1397
8K
تا چشمِ تو دیدیم ، ز دل دست کشیدیم ما طاقتِ تیمارِ دو بیمار نداریم #کلیم_کاشانی

تا چشمِ تو دیدیم ، ز دل دست کشیدیم ما طاقتِ تیمارِ دو بیمار نداریم #کلیم_کاشانی

۱۰ مهر 1397
9K