نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کفگیر‌به‌ته‌دیگ‌خورده (۱ تصویر)

#بدانیم.. #کفگیر‌به‌ته‌دیگ‌خورده برای پختن پلو به مقدار زیاد از قابلمه های بزرگی به نام دیگ استفاده می کنند. و از قاشق های بزرگی بنام کفگیر برای هم زدن و کشیدن پلو استفاده می شود . ...

#بدانیم.. #کفگیر‌به‌ته‌دیگ‌خورده برای پختن پلو به مقدار زیاد از قابلمه های بزرگی به نام دیگ استفاده می کنند. و از قاشق های بزرگی بنام کفگیر برای هم زدن و کشیدن پلو استفاده می شود . در زمانهای قدیم که مردم نذر می کردند و غذا می پختن ، مردم برای ...

۹ تیر 1398
83