نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کــ (۸ تصویر)

#کــ😊 ــــدوم؟؟؟ #چالش

#کــ😊 ــــدوم؟؟؟ #چالش

۲۸ فروردین 1397
7K
[❤️] … #راستَش ؛ ما آنقدر هم که نشان می دهیـم #احمَــق نیستیم!.. آنقَـدر می فَـهمیـم که #دروغ یعنی چِه ... آن #لَـبخند چند درصدش #تَــظاهر اســتــ ..! #آغوش ِ گشوده شدهـ به رویِــمان چقَـدر ...

[❤️] … #راستَش ؛ ما آنقدر هم که نشان می دهیـم #احمَــق نیستیم!.. آنقَـدر می فَـهمیـم که #دروغ یعنی چِه ... آن #لَـبخند چند درصدش #تَــظاهر اســتــ ..! #آغوش ِ گشوده شدهـ به رویِــمان چقَـدر #صادِقآنِـهـ اســتــ ..! ما آنقدر ها هم #احمَــق نیستیْـم ..! فقط #بَــستگی دارد شخص ِ ...

۲۷ آذر 1396
14K
#مـــ ــن ✌️ #اینجــ ـــام 😍 همیشـــه #کــ ـنارت👫 🔺

#مـــ ــن ✌️ #اینجــ ـــام 😍 همیشـــه #کــ ـنارت👫 🔺

۱۳ دی 1395
2K
#کــ……ام پلیز؟؟

#کــ……ام پلیز؟؟

۸ آبان 1395
4K
♪♫←بیا دخترک ♪♫← می خواهم رازی را بگویم . . ♪♫←پسرها عروسک ندارند، ♪♫←درد دل کردن و حرف زدن را یاد نمی گیرند، ♪♫←نگاه کن ♪♫←فقط بلدند أسباب بازیهایشان را پرت کنند، ♪♫←پسرها اشک هم ...

♪♫←بیا دخترک ♪♫← می خواهم رازی را بگویم . . ♪♫←پسرها عروسک ندارند، ♪♫←درد دل کردن و حرف زدن را یاد نمی گیرند، ♪♫←نگاه کن ♪♫←فقط بلدند أسباب بازیهایشان را پرت کنند، ♪♫←پسرها اشک هم ندارند، ♪♫←می ترسند مردیشان زیر سوال برود، ♪♫←می شنوی؟؟ ♪♫←ته صدای فریاد شان گریه ای ...

۹ تیر 1395
3K
پُشـت هَر تِکـــــستَـــــ یہ خـاطـِرَس بـا وُجدان تر #کــُــپے ڪُنیــد ||: پـ.ن:فَـرآرِسیْـدنـ سهِـ مْـاهـ مُـبـارکْـ تـابْـسـتونـ پیْـشاـپیشٰـ ُتَـبریْکـ میْـگَـمــ D: ||:

پُشـت هَر تِکـــــستَـــــ یہ خـاطـِرَس بـا وُجدان تر #کــُــپے ڪُنیــد ||: پـ.ن:فَـرآرِسیْـدنـ سهِـ مْـاهـ مُـبـارکْـ تـابْـسـتونـ پیْـشاـپیشٰـ ُتَـبریْکـ میْـگَـمــ D: ||:

۱۳ خرداد 1395
3K
دلـــم #کــُمـا# مـــی خـــواهــد… هــــــــــــــــــHeـــــــــــــــــــه

دلـــم #کــُمـا# مـــی خـــواهــد… هــــــــــــــــــHeـــــــــــــــــــه

۱۸ تیر 1394
1K
بــآ #مـَن از بـودن بـگـــو … گـوشــم را #کــَـر کـرده…. #هـیـآهـوـےِ نــَـبودنـتـــ ـــ ـ

بــآ #مـَن از بـودن بـگـــو … گـوشــم را #کــَـر کـرده…. #هـیـآهـوـےِ نــَـبودنـتـــ ـــ ـ

۱۷ مرداد 1393
436