نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کرمانشاهم (۳ تصویر)

اگر درد را احساس کردیم زنده ایم اگر درد دیگران را احساس کردیم انسانیم 😭😭😭 آغوشی که زلزله را تکان داد... #کرمانشاهم تسلیت😭 @shahidestaan

اگر درد را احساس کردیم زنده ایم اگر درد دیگران را احساس کردیم انسانیم 😭😭😭 آغوشی که زلزله را تکان داد... #کرمانشاهم تسلیت😭 @shahidestaan

۲۵ آبان 1396
15K
#کرمانشاهم تسلیت ♥ ⚑🏴 🏴 ♥ ♥ 😢 😢 😢 #زلزله #کرمانشاه #سرپل ذهاب #قصرشیرین #تسلیت

#کرمانشاهم تسلیت ♥ ⚑🏴 🏴 ♥ ♥ 😢 😢 😢 #زلزله #کرمانشاه #سرپل ذهاب #قصرشیرین #تسلیت

۲۳ آبان 1396
28K
#کرمانشاهم تسلیت 😢 😢 😢 😢 ♥ ♥ ♥ ⚑🏴 🏴 #زلزله #کرمانشاه #سرپل ذهاب #قصرشیرین #تسلیت

#کرمانشاهم تسلیت 😢 😢 😢 😢 ♥ ♥ ♥ ⚑🏴 🏴 #زلزله #کرمانشاه #سرپل ذهاب #قصرشیرین #تسلیت

۲۳ آبان 1396
27K