نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کتاب_تماس (۲ تصویر)

. در طول عمر این دولت، دو اتهام سنگین یکی به رییس دولت و دیگری به برادر آقای رییس زده شد. . . در اولین اتهام، شخص اتهام زننده، کسی نبود، جز #حسن_عباسی ! . ...

. در طول عمر این دولت، دو اتهام سنگین یکی به رییس دولت و دیگری به برادر آقای رییس زده شد. . . در اولین اتهام، شخص اتهام زننده، کسی نبود، جز #حسن_عباسی ! . . عباسی، روحانی را مستند به اسنادی از آن طرف آب، متهم کرد که در ...

۲۳ آذر 1395
3K
به نام خدا درخصوص اظهارات اخیر دکتر حسن عباسی، چرایی حمله به این استاد و برجسته کردن آن توسط جریان #شارلاتانیسم_رسانه‌ای حرف بسیار است که به تفصیل و طی پستهای آینده بدان خواهم پرداخت.. اما! ...

به نام خدا درخصوص اظهارات اخیر دکتر حسن عباسی، چرایی حمله به این استاد و برجسته کردن آن توسط جریان #شارلاتانیسم_رسانه‌ای حرف بسیار است که به تفصیل و طی پستهای آینده بدان خواهم پرداخت.. اما! #طنز_تلخ ماجرا اینجاست که بدانیم همان جماعتی که امروز در راستای منافع جناحی خود و ...

۱۰ مرداد 1395
4K