نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کتابها (۶ تصویر)

من از میانِ تمامِ #کتابها آن ‌که #شبیهِ_تو_بود برگزیدم و از دلِ تمام #صفحات آن که عطر #دست‌های_تو را داشت انتخاب ‌کردم و از تمام #صفحه ها برگی ‌که به لطافت #نگاهِ_تو بود دیدم و ...

من از میانِ تمامِ #کتابها آن ‌که #شبیهِ_تو_بود برگزیدم و از دلِ تمام #صفحات آن که عطر #دست‌های_تو را داشت انتخاب ‌کردم و از تمام #صفحه ها برگی ‌که به لطافت #نگاهِ_تو بود دیدم و از این برگ خطی‌ که طعم تو را داشت خواندم اینک #دوستت_دارم . #دوستت_دارم #و_دوستت_دارم ...

۸ اسفند 1397
105
#داستان ماله #تو#کتابها #قصه هاست؛#تنها#راه#سعادت#خوشبختی #راه#راست#وبه #راه#حق #عدل#عدالت است

#داستان ماله #تو#کتابها #قصه هاست؛#تنها#راه#سعادت#خوشبختی #راه#راست#وبه #راه#حق #عدل#عدالت است

۱۳ آذر 1397
64
#داستان ماله #تو#کتابها #قصه هاست؛#تنها#راه#سعادت#خوشبختی #راه#راست وبه #راه#حق #عدل#عدالت است

#داستان ماله #تو#کتابها #قصه هاست؛#تنها#راه#سعادت#خوشبختی #راه#راست وبه #راه#حق #عدل#عدالت است

۱۳ آذر 1397
63
#داستان ماله #تو#کتابها #قصه هاست؛#تنها#راه#سعادت#خوشبختی #راه#راست#وبه #راه#حق #عدل#عدالت است

#داستان ماله #تو#کتابها #قصه هاست؛#تنها#راه#سعادت#خوشبختی #راه#راست#وبه #راه#حق #عدل#عدالت است

۱۳ آذر 1397
41
سلام دوستانم امیدوارم هرکی امتحان داره موفق باشه. #به نظر من این امتحان ها سخت نیست بار الهی مارو در امتحان الهی خودت کمک کن خدایا بنده هات بدون تو هیچ اند مراقب دوستانم باش ...

سلام دوستانم امیدوارم هرکی امتحان داره موفق باشه. #به نظر من این امتحان ها سخت نیست بار الهی مارو در امتحان الهی خودت کمک کن خدایا بنده هات بدون تو هیچ اند مراقب دوستانم باش خدایا.. یاعلی #نسکافه#کتابها#عکاسی#امتحان الهی #دستطوری#me#s. m. t#رفقا#امتحان#درس

۱۰ دی 1395
173
. مردم به طور کلی یا صد‌در‌صد مطمئن‌اند یا صد‌در‌صد بی‌تفاوت. مثل آن است که یک دست ورق بازی را دو قسمت کنی . خال‌های سیاه را یک‌ سو و خال‌های قرمز را سوی دیگری ...

. مردم به طور کلی یا صد‌در‌صد مطمئن‌اند یا صد‌در‌صد بی‌تفاوت. مثل آن است که یک دست ورق بازی را دو قسمت کنی . خال‌های سیاه را یک‌ سو و خال‌های قرمز را سوی دیگری روی هم گذاری . ولی ناگهان در این میان ژوکری سر‌ بر‌‌‌‌‌ می‌آورد که نه ...

۲۱ اردیبهشت 1395
110