نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کاووس (۵ تصویر)

#کی_لهراسب #شاهنامه #کیانی در اساطیر ایران، لُهْراسپ یا آئوروت‌اسپه از پادشاهان کیانیاست. کیخسرو پیش از عروج به آسمان او را به شهریاری ایرانبرگزید. این کار کیخسرو با اعتراض پهلوانان و بزرگان روبرو شد ولی بالاخره ...

#کی_لهراسب #شاهنامه #کیانی در اساطیر ایران، لُهْراسپ یا آئوروت‌اسپه از پادشاهان کیانیاست. کیخسرو پیش از عروج به آسمان او را به شهریاری ایرانبرگزید. این کار کیخسرو با اعتراض پهلوانان و بزرگان روبرو شد ولی بالاخره با دلایلی که #کیخسرو آورد بر این انتخاب گردن نهادند. در شاهنامهٔ فردوسی لهراسپ پدر ...

۲۳ اسفند 1393
4K
#رهام #شاهنامه در پارسی رهام(roham): پرنده‌ای که شکار نشود، پرنده شکست ناپذیر.(در پارسی)رهام(raham): رها، آزاد (منبع:لغتنامه دهخدا، منتهی الارب، ناظم الاطباء، آنندراج و از اقرب الموارد.)رهام(roham): قطرات لطیف باران ، باران نم نم ، باران ...

#رهام #شاهنامه در پارسی رهام(roham): پرنده‌ای که شکار نشود، پرنده شکست ناپذیر.(در پارسی)رهام(raham): رها، آزاد (منبع:لغتنامه دهخدا، منتهی الارب، ناظم الاطباء، آنندراج و از اقرب الموارد.)رهام(roham): قطرات لطیف باران ، باران نم نم ، باران روشن ، لطافت باران در اوستایی شراب با شکوه.(در اوستایی) نظر به توصیف می دوستی ...

۱۷ دی 1393
6K
#سیاوش #شاهنامه گذر سیاوش ازآتش سیاوش یا سیاووش یا سیاوخش (صورت پهلوی آن هم سیاوخشاست) از شخصیتهای معصوم شاهنامه و فرزند پهلوان و برومند #کاووس است. صورت اوستایی این نام سیاورشن به معنی دارندهٔ حیوان ...

#سیاوش #شاهنامه گذر سیاوش ازآتش سیاوش یا سیاووش یا سیاوخش (صورت پهلوی آن هم سیاوخشاست) از شخصیتهای معصوم شاهنامه و فرزند پهلوان و برومند #کاووس است. صورت اوستایی این نام سیاورشن به معنی دارندهٔ حیوان (اسب) نر سیاه است.∗ در شاهنامه نیز اسب سیاوش با صفت شبرنگ*[۱] (به رنگ شب ...

۲۸ آذر 1393
3K
#شاهنامه #خوان_هفتم :کشتن #دیو_سپید #رستم با #اولاد _دیو به راه افتاد وقتی به هفتکوه رسید و نزدیک غار شد و در اطراف لشکر دیوان را دید به اولاد گفت : هرچه از تو پرسیدم درست ...

#شاهنامه #خوان_هفتم :کشتن #دیو_سپید #رستم با #اولاد _دیو به راه افتاد وقتی به هفتکوه رسید و نزدیک غار شد و در اطراف لشکر دیوان را دید به اولاد گفت : هرچه از تو پرسیدم درست پاسخ دادی اگر این سؤالم را هم درست جواب دهی تو را خوشبخت می کنم ...

۱۲ آذر 1393
4K
#شاهنامه #خوان_ششم :جنگ #رستم با #ارژنگ_دیو رستم مغفر بر سر و ببر بیان بر تن کرد و به سوی ارژنگ دیو رفت و در میان لشکر دیو نعره زد . ارژنگ دیو بیرون آمد و ...

#شاهنامه #خوان_ششم :جنگ #رستم با #ارژنگ_دیو رستم مغفر بر سر و ببر بیان بر تن کرد و به سوی ارژنگ دیو رفت و در میان لشکر دیو نعره زد . ارژنگ دیو بیرون آمد و وقتی رستم او را دید با اسب به سوی او تاخت و سر و گوشش ...

۱۲ آذر 1393
4K