نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کاهو_و_سکنجبین (۳ تصویر)

#کاهو_و_سکنجبین مصرف شربت سکنجبین همراه با کاهو سبب تقویت کبد، کاهش حرارت بدن و رقیق شدن خون میشود ✍🏻استفاده از این شربت برای اشخاصی که دچار کبدچرب نیز هستند،بسیارمناسب است

#کاهو_و_سکنجبین مصرف شربت سکنجبین همراه با کاهو سبب تقویت کبد، کاهش حرارت بدن و رقیق شدن خون میشود ✍🏻استفاده از این شربت برای اشخاصی که دچار کبدچرب نیز هستند،بسیارمناسب است

۲۱ تیر 1397
15K
🍀 #کاهو_و_سکنجبین ‍🍀مصرف شربت سکنجبین همراه با کاهو سبب تقویت کبد، کاهش حرارت بدن و رقیق شدن خون میشود 🍀استفاده از این شربت برای اشخاصی که دچار کبدچرب نیز هستند،بسیارمناسب است.

🍀 #کاهو_و_سکنجبین ‍🍀مصرف شربت سکنجبین همراه با کاهو سبب تقویت کبد، کاهش حرارت بدن و رقیق شدن خون میشود 🍀استفاده از این شربت برای اشخاصی که دچار کبدچرب نیز هستند،بسیارمناسب است.

۱۷ خرداد 1396
5K
#کاهو_و_سکنجبین ‍✴️⇦مصرف شربت سکنجبین همراه با کاهو سبب تقویت کبد، کاهش حرارت بدن و رقیق شدن خون میشود 📝⇦استفاده از این شربت برای اشخاصی که دچار کبدچرب نیز هستند،بسیارمناسب است

#کاهو_و_سکنجبین ‍✴️⇦مصرف شربت سکنجبین همراه با کاهو سبب تقویت کبد، کاهش حرارت بدن و رقیق شدن خون میشود 📝⇦استفاده از این شربت برای اشخاصی که دچار کبدچرب نیز هستند،بسیارمناسب است

۵ اردیبهشت 1396
4K