نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کامیلو_خوسه_سلا (۲ تصویر)

#معرفی کتاب..

#معرفی کتاب.. " خاطرات "، عموما در ذهن ماندگارند... برخی از آن ها را باید صیقل داد و گوشه ای جای داد، و بعضی دیگر را می بایست هر چند وقت یکبار، هرس کرد! این که می گویم: " هرس کنیم"، به این دلیل است که خاطرات در تمام ذهن ...

۹ بهمن 1398
11K
چه منظره‌‌ی غم انگیزی است تماشای مردمی که منتظرند خدا همه‌ی کارها را درست کند... 📖 #خانواده‌ی_پاسکوآل_دوآرته ✍ 🏻 #کامیلو_خوسه_سلا 📚 https://t.me/chekamehaibaran

چه منظره‌‌ی غم انگیزی است تماشای مردمی که منتظرند خدا همه‌ی کارها را درست کند... 📖 #خانواده‌ی_پاسکوآل_دوآرته ✍ 🏻 #کامیلو_خوسه_سلا 📚 https://t.me/chekamehaibaran

۱۱ تیر 1398
45