نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کارو (۲۸ تصویر)

#کارو#شعر :#برسنگ مزار ای رهگذر ! منگر ! چنین بیگانه بر گورم چه می خواهی ؟ چه می جویی ، در این کاشانه ی عورم ؟ چه سان گویم ؟ چه سان گریم؟ حدیث قلب ...

#کارو#شعر :#برسنگ مزار ای رهگذر ! منگر ! چنین بیگانه بر گورم چه می خواهی ؟ چه می جویی ، در این کاشانه ی عورم ؟ چه سان گویم ؟ چه سان گریم؟ حدیث قلب رنجورم ؟ از این خوابیدن در زیر سنگ و خاک و خون خوردن نمی دانی ...

۱۴ فروردین 1398
2K
#کارو

#کارو

۱۴ فروردین 1398
870
#کارو

#کارو

۱۴ فروردین 1398
796
من بایدآنچه رااحساس می کنم بنویسم ومی نویسم .. ولی توای پاسدار جهالت !... اگرمیخواهی دهان فریادمراقفل کنی !. قفل کن !.. امافراموش مکن .. همان انسانی که تادیروزندانسته برای تو قفل میساخت .. امروزدانسته ...

من بایدآنچه رااحساس می کنم بنویسم ومی نویسم .. ولی توای پاسدار جهالت !... اگرمیخواهی دهان فریادمراقفل کنی !. قفل کن !.. امافراموش مکن .. همان انسانی که تادیروزندانسته برای تو قفل میساخت .. امروزدانسته کلیدش رابرای من میسازد!!! #کارو

۱۴ فروردین 1398
871
بستم زِ سخن لب ، و فرادادم گوش دیدم که زِ بیکران ، دردی خاموش فریادِ زمان ، رمیده در قلبِ سروش کِی ژنده به تن ، مردم ِ کاشانه به دوش دل زنده کنید ...

بستم زِ سخن لب ، و فرادادم گوش دیدم که زِ بیکران ، دردی خاموش فریادِ زمان ، رمیده در قلبِ سروش کِی ژنده به تن ، مردم ِ کاشانه به دوش دل زنده کنید ، تا بمیرد ناکام این نظم ِ سیاه و فقرِ در ظلمتِ شام بر سر ...

۱۴ فروردین 1398
872
#کارو هموطن خنده مکن بر رخ این حاجی خوار صحبت از عید مکن بگذر و راحت بگذار.. من بیکار که صد بار بمیرم هر روز.. بالِشم سنگ و دلم تنگ و تنم بستر سوز.. کت ...

#کارو هموطن خنده مکن بر رخ این حاجی خوار صحبت از عید مکن بگذر و راحت بگذار.. من بیکار که صد بار بمیرم هر روز.. بالِشم سنگ و دلم تنگ و تنم بستر سوز.. کت من در گرو عیدِ گذشتهِ است هنوز.. به من آخر چه که نوروز سعید است ...

۱۴ فروردین 1398
930
#کارو دردریان خداوندگارا اگر زندگانیست این مرگ ناقص به مرگ تو ، من مخلص خاک گورم دوصد بار می کشتم این زندگانی را اگر می رسیدی به زور تو، زورم!!

#کارو دردریان خداوندگارا اگر زندگانیست این مرگ ناقص به مرگ تو ، من مخلص خاک گورم دوصد بار می کشتم این زندگانی را اگر می رسیدی به زور تو، زورم!!

۱۴ فروردین 1398
1K
#کارو دردریان ... در شب و روز، شکم خالی و لب تشنه به آب... یا که در ظلمت افسونگر خواب یا که وقتی ز فشار ستم، انسان فقیر... به حیات سگ کاخ ستم‌آلوده‌ی پول می‌برد ...

#کارو دردریان ... در شب و روز، شکم خالی و لب تشنه به آب... یا که در ظلمت افسونگر خواب یا که وقتی ز فشار ستم، انسان فقیر... به حیات سگ کاخ ستم‌آلوده‌ی پول می‌برد حسرت و رشک... هیچ در عمر شما، دست شما ریخته اشک ؟! بنگریــد... بنگرید از ...

۱۴ فروردین 1398
804
من بایدآنچه رااحساس می کنم بنویسم ومی نویسم .. ولی توای پاسدار جهالت !... اگرمیخواهی دهان فریادمراقفل کنی !. قفل کن !.. امافراموش مکن .. همان انسانی که تادیروزندانسته برای تو قفل میساخت .. امروزدانسته ...

من بایدآنچه رااحساس می کنم بنویسم ومی نویسم .. ولی توای پاسدار جهالت !... اگرمیخواهی دهان فریادمراقفل کنی !. قفل کن !.. امافراموش مکن .. همان انسانی که تادیروزندانسته برای تو قفل میساخت .. امروزدانسته کلیدش رابرای من میسازد!!! #کارو

۷ مهر 1397
59
به هر کس هر جا ، کوله پشتی گرسنه اش را ارائه داد ، نصیحت بارش کردند! کمال کوشش را کرد که به جای نان به روده هایش به روده های گرسنه اش ، نصیحت ...

به هر کس هر جا ، کوله پشتی گرسنه اش را ارائه داد ، نصیحت بارش کردند! کمال کوشش را کرد که به جای نان به روده هایش به روده های گرسنه اش ، نصیحت بقبولانند ! هم روده ها خندیدند ..... هم نصیحتها.... #کارو دردریان Karo_Derderian

۷ مهر 1397
53
بستم زِ سخن لب ، و فرادادم گوش دیدم که زِ بیکران ، دردی خاموش فریادِ زمان ، رمیده در قلبِ سروش کِی ژنده به تن ، مردم ِ کاشانه به دوش دل زنده کنید ...

بستم زِ سخن لب ، و فرادادم گوش دیدم که زِ بیکران ، دردی خاموش فریادِ زمان ، رمیده در قلبِ سروش کِی ژنده به تن ، مردم ِ کاشانه به دوش دل زنده کنید ، تا بمیرد ناکام این نظم ِ سیاه و فقرِ در ظلمتِ شام بر سر ...

۷ مهر 1397
78
به جای ساعت نوار سیاهی به مچ دستم بستم ... زمان برای من متوقف شده ومن پیمان خود را با هر چه زمان است و هر چه مربوط به آن شکستم! #کارو

به جای ساعت نوار سیاهی به مچ دستم بستم ... زمان برای من متوقف شده ومن پیمان خود را با هر چه زمان است و هر چه مربوط به آن شکستم! #کارو

۴ تیر 1396
191
ای آسمان! باور مکن، کاین پیکر محزون منم من نیستم! من نیستم! رفت عمر من، از دست من این عمر مست و پست من یک عمر با بخت بدش بگریستم، بگریستم... لیک عمری پای اندر ...

ای آسمان! باور مکن، کاین پیکر محزون منم من نیستم! من نیستم! رفت عمر من، از دست من این عمر مست و پست من یک عمر با بخت بدش بگریستم، بگریستم... لیک عمری پای اندر گلم باری نپرسید از دلم من چیستم؟ من کیستم...؟ #کارو

۸ فروردین 1396
79
#کارو هموطن خنده مکن بر رخ این حاجی خوار صحبت از عید مکن بگذر و راحت بگذار.. من بیکار که صد بار بمیرم هر روز.. بالِشم سنگ و دلم تنگ و تنم بستر سوز.. کت ...

#کارو هموطن خنده مکن بر رخ این حاجی خوار صحبت از عید مکن بگذر و راحت بگذار.. من بیکار که صد بار بمیرم هر روز.. بالِشم سنگ و دلم تنگ و تنم بستر سوز.. کت من در گرو عیدِ گذشتهِ است هنوز.. به من آخر چه که نوروز سعید است ...

۲۳ اسفند 1395
66
#کارو دردریان شبی در کنج میخانه گرفتم تیغ بر دستم که خالقم ربم تو میدانی که من مستم تو میدانی که میدانم چه ها کردی ستم کردی جفا کردی خطا کردی که در شط فرات ...

#کارو دردریان شبی در کنج میخانه گرفتم تیغ بر دستم که خالقم ربم تو میدانی که من مستم تو میدانی که میدانم چه ها کردی ستم کردی جفا کردی خطا کردی که در شط فرات با مریم زیبا زنا کردی که عیسی ات پدید آمد تو فرعون را خدا کردی ...

۱ خرداد 1395
1K
#کارو دردریان اشک زن ها، طبیعی ترین و توسری خورده ترین همه اشک هاست...

#کارو دردریان اشک زن ها، طبیعی ترین و توسری خورده ترین همه اشک هاست...

۱ خرداد 1395
134
#کارو دردریان گرانبهاتر از اشک در دامن طبیعت هیچ نیست...! تا گرانبهاترین چیزها را از انسان نگیرد! اشک به او نخواهد داد... از من گرفت .. و به من داد... جوانی من رفت... جوانی من ...

#کارو دردریان گرانبهاتر از اشک در دامن طبیعت هیچ نیست...! تا گرانبهاترین چیزها را از انسان نگیرد! اشک به او نخواهد داد... از من گرفت .. و به من داد... جوانی من رفت... جوانی من مرد... بچه بودم هنوز که جوانی من رفت، ...هنــوز بچه بودم که جوانی من مرد...

۱ خرداد 1395
71
#کارو دردریان چارلی با زبان فارسی آشنا نیست ، اما مسلما با زبان من آشناست چون زبان من زبان گرسنگان است ! گرسنگان نه ! زبان خود گرسنگی است ... و گرسنگی تنها به یک ...

#کارو دردریان چارلی با زبان فارسی آشنا نیست ، اما مسلما با زبان من آشناست چون زبان من زبان گرسنگان است ! گرسنگان نه ! زبان خود گرسنگی است ... و گرسنگی تنها به یک زبان حرف می زند ... حقیقــــــت ... ! ( از نامه کارو به چارلی چاپلین)

۱ خرداد 1395
67
#کارو دردریان بیتـــاب و ناتـــوان و پریشــــان و بیقـــــرار بر ســر زدم، گریستمـــ، از دست روزگـــــآر

#کارو دردریان بیتـــاب و ناتـــوان و پریشــــان و بیقـــــرار بر ســر زدم، گریستمـــ، از دست روزگـــــآر

۱ خرداد 1395
66
#کارو دردریان خداوندگارا اگر زندگانیست این مرگ ناقص به مرگ تو ، من مخلص خاک گورم دوصد بار می کشتم این زندگانی را اگر می رسیدی به زور تو، زورم!!

#کارو دردریان خداوندگارا اگر زندگانیست این مرگ ناقص به مرگ تو ، من مخلص خاک گورم دوصد بار می کشتم این زندگانی را اگر می رسیدی به زور تو، زورم!!

۱ خرداد 1395
68