نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کاخ_سیدحسن_خمینی (۱ تصویر)

‏زندگی: نیاوران کار: #کاخ اشرف مرگ: #استخر عمارت کوشک متعلق به #فرح_پهلوی دفن: #کاخ_سیدحسن_خمینی #مرحوم خطشان هرگز تغییر نکرد! 😎 #هاشمی_رفسنجانی https://t.co/SHUvDKtqeM

‏زندگی: نیاوران کار: #کاخ اشرف مرگ: #استخر عمارت کوشک متعلق به #فرح_پهلوی دفن: #کاخ_سیدحسن_خمینی #مرحوم خطشان هرگز تغییر نکرد! 😎 #هاشمی_رفسنجانی https://t.co/SHUvDKtqeM

۲۵ دی 1395
2K