نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چیشده (۲ تصویر)

#سیاست_زنانه یک بانــــــــــو خودش رو #سرگرم میکنه که مدام تلفن دستش نباشه و به محل کار شوهرش تماس بگیره. مرد باید گاهی حس کنه و باخودش بگه خانمم کجاس که #زنگ نمیزنه بهم... #چیشده که ...

#سیاست_زنانه یک بانــــــــــو خودش رو #سرگرم میکنه که مدام تلفن دستش نباشه و به محل کار شوهرش تماس بگیره. مرد باید گاهی حس کنه و باخودش بگه خانمم کجاس که #زنگ نمیزنه بهم... #چیشده که دیگه به رفت و امدم گیر نمیده... باهام درد و دل نمیکنه. نکنه #دوستم نــــــــــداره ...

۴ تیر 1397
34K
سیلاااااااااااااام اینم پارت بعدیییییی نظر بدییییین وگرنه پارت بعدی نوووچ ❤ستارگان عاشق❤ پارت➒➋ ★یونا★ سویونگ نمیدونم چش شده بود سرشو گذاشته بود روشونه م و میلرزید.خوب البته حق داشت،یه تیشرت نخی با یه شلوار کتان ...

سیلاااااااااااااام اینم پارت بعدیییییی نظر بدییییین وگرنه پارت بعدی نوووچ ❤ستارگان عاشق❤ پارت➒➋ ★یونا★ سویونگ نمیدونم چش شده بود سرشو گذاشته بود روشونه م و میلرزید.خوب البته حق داشت،یه تیشرت نخی با یه شلوار کتان تنش بود.من حداقل یه لباس آستین بلند داشتم با شلوارلی.بکهیون یه کت مشکی داشت با ...

۳ دی 1394
15K