نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چو (۲۴ تصویر)

. #همه شب در آن امیدم که کنی به من نگاهی #به امید با تو بودن ، به امید تکیه گاهی #نرود خیالت از سر ، به شبم چو ماهتابی #چو خیال تو نباشد ، ...

. #همه شب در آن امیدم که کنی به من نگاهی #به امید با تو بودن ، به امید تکیه گاهی #نرود خیالت از سر ، به شبم چو ماهتابی #چو خیال تو نباشد ، منم و فغان و آهی

۱۶ شهریور 1398
9K
#چو آرزو ؛ بہ دلم خفتہ اے همیشہ و حیف کہ آرزوے فریبندهٔ محال منی...

#چو آرزو ؛ بہ دلم خفتہ اے همیشہ و حیف کہ آرزوے فریبندهٔ محال منی...

۶ تیر 1398
5K
#چو اندر نیستی هستست و در هستی نباشد هست بیامد آتشی در جان،بسوزانید هستش را #مولانای_جان 🌹

#چو اندر نیستی هستست و در هستی نباشد هست بیامد آتشی در جان،بسوزانید هستش را #مولانای_جان 🌹

۲۶ خرداد 1398
30K
#چو آمد جان جان جان نشاید برد نام جان به پیشش جان چه کار آید مگر از بهر قربان را #مولانای_شمس🌹

#چو آمد جان جان جان نشاید برد نام جان به پیشش جان چه کار آید مگر از بهر قربان را #مولانای_شمس🌹

۲۶ خرداد 1398
4K
#چو خواهم با تو حال خود بگویم، جا نمی یابم وگر پیدا کنم جای ترا، تنها نمی یابم به جان و دل ترا جویم، اگر ناگاه پیش آیی ز شادی دست و پا گم می ...

#چو خواهم با تو حال خود بگویم، جا نمی یابم وگر پیدا کنم جای ترا، تنها نمی یابم به جان و دل ترا جویم، اگر ناگاه پیش آیی ز شادی دست و پا گم می کنم خود را نمی یابم 👤دهلوی

۱۱ فروردین 1398
4K
#چو آمد جان جان جان نشاید برد نام جان به پیشش جان چه کار آید مگر از بهر قربان را #مولانای_شمس🌹

#چو آمد جان جان جان نشاید برد نام جان به پیشش جان چه کار آید مگر از بهر قربان را #مولانای_شمس🌹

۹ فروردین 1398
4K
#چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم 👤شهریار

#چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم 👤شهریار

۹ فروردین 1398
2K
#چو آفتاب رخ تو بتافت بر رخ من گمان فتاد رخم را که هم عذار توام شمرد مرغ دلم حلقه‌های دام تو را از آن خویش شمارم که در شمار توام... #مولانای_جان 🌹 #روزتون_شاد🍃

#چو آفتاب رخ تو بتافت بر رخ من گمان فتاد رخم را که هم عذار توام شمرد مرغ دلم حلقه‌های دام تو را از آن خویش شمارم که در شمار توام... #مولانای_جان 🌹 #روزتون_شاد🍃

۸ اسفند 1397
5K
#چو دیگ از زر بود او را سیه رویی چه غم آرد 🍃 که از جانش همی‌تابد به هر زخمی حکایت‌ها #مولانای_جان 🌹

#چو دیگ از زر بود او را سیه رویی چه غم آرد 🍃 که از جانش همی‌تابد به هر زخمی حکایت‌ها #مولانای_جان 🌹

۳ اسفند 1397
6K
#چو مرا ز عشق کهنه صنما به یاد دادی دل همچو آتشم را به هزار باد دادی #مولانای_جان 🌹

#چو مرا ز عشق کهنه صنما به یاد دادی دل همچو آتشم را به هزار باد دادی #مولانای_جان 🌹

۱۲ بهمن 1397
10K
#چو عشق دست درآرد به گردنم چه کنم?! کنار درکشمش همچنین میان سماع #مولانای_جان 🌹

#چو عشق دست درآرد به گردنم چه کنم?! کنار درکشمش همچنین میان سماع #مولانای_جان 🌹

۶ بهمن 1397
10K
#چو شاه خوش خرام آمد،جز او بر من حرام آمد چه بی‌برگم ز هجرانش،اگر در باغ و جناتم #مولانای_جان🌹

#چو شاه خوش خرام آمد،جز او بر من حرام آمد چه بی‌برگم ز هجرانش،اگر در باغ و جناتم #مولانای_جان🌹

۶ بهمن 1397
5K
#چو شهر لوط ویرانم، چو چشم لوط حیرانم سبب خواهم که واپرسم ندارم زهره و یارا...! #مولانای_جان🌹

#چو شهر لوط ویرانم، چو چشم لوط حیرانم سبب خواهم که واپرسم ندارم زهره و یارا...! #مولانای_جان🌹

۶ بهمن 1397
3K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #چو عشق دست درآرد به گردنم چه کنم?! کنار درکشمش همچنین میان سماع #مولانای_جان 🌹

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #چو عشق دست درآرد به گردنم چه کنم?! کنار درکشمش همچنین میان سماع #مولانای_جان 🌹

۲۷ دی 1397
5K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #چو اهل دل ز دلم قصه تو بشنیدند ز جمله نعره برآمد که مست دلبر ماست #مولانای_جان 🌹

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #چو اهل دل ز دلم قصه تو بشنیدند ز جمله نعره برآمد که مست دلبر ماست #مولانای_جان 🌹

۵ دی 1397
5K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #چو سرمه،خدمت دیده گزینیم چو دیده جملگی دیدار گردیم #مولانای_جان 🌹

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #چو سرمه،خدمت دیده گزینیم چو دیده جملگی دیدار گردیم #مولانای_جان 🌹

۵ دی 1397
7K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #چو بسوخت جان عاشق ز حبیب سر برآرد چه بسوخت اندر آتش که نگشت جان آتش؟! #مولانای_جان 🌹

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #چو بسوخت جان عاشق ز حبیب سر برآرد چه بسوخت اندر آتش که نگشت جان آتش؟! #مولانای_جان 🌹

۵ دی 1397
7K
#چو...ناله!😊✌

#چو...ناله!😊✌

۱۶ آذر 1397
4K
#چو قناری به قفس ؟ یا چو پرستو به سفر؟ هیچ... من همچو کبوتر، نه رهایم، نه اسیر...

#چو قناری به قفس ؟ یا چو پرستو به سفر؟ هیچ... من همچو کبوتر، نه رهایم، نه اسیر...

۱۷ اردیبهشت 1397
6K
بر #دلبر #دیوانه #بگو# رخ #بنماید😍 دیوانه #چو #دیوانه ببیند #خوشش# آید😘

بر #دلبر #دیوانه #بگو# رخ #بنماید😍 دیوانه #چو #دیوانه ببیند #خوشش# آید😘

۲۵ آبان 1396
6K