نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چهل (۲۳۵۷ تصویر)

امام سجاد (ع): ‌وقتی #قائم قیام کند، ‌خداوند رنج را از شیعیان ما دور می کند ‌و دلهای آنها را چون پاره آهن قرار می دهد ‌و خداوند قدرت هر مرد از آنها را ‌برابر ...

امام سجاد (ع): ‌وقتی #قائم قیام کند، ‌خداوند رنج را از شیعیان ما دور می کند ‌و دلهای آنها را چون پاره آهن قرار می دهد ‌و خداوند قدرت هر مرد از آنها را ‌برابر #چهل مرد قرار می دهد ‌و آنها #حاکمان_زمین خواهند شد. ‌همان، ج ۵۲، ص ۳۶۴ ...

۲۲ فروردین 1398
19K
واقعا با دیدن این اوضاع فقط چیزی که به ذهنم میرسه الان نیمه نیمه مربی هاست ما وارد ...ما وارد ده پنجم شدیم... #رهبری #قائد #چهل #نامه #سیاست #دهه_فجر #۲۲_بهمن

واقعا با دیدن این اوضاع فقط چیزی که به ذهنم میرسه الان نیمه نیمه مربی هاست ما وارد ...ما وارد ده پنجم شدیم... #رهبری #قائد #چهل #نامه #سیاست #دهه_فجر #۲۲_بهمن

۲۱ بهمن 1397
12K
واقعا با دیدن این اوضاع فقط چیزی که به ذهنم میرسه الان نیمه نیمه مربی هاست ما وارد ...ما وارد ده پنجم شدیم... #رهبری #قائد #چهل #نامه #سیاست #دهه_فجر #۲۲_بهمن

واقعا با دیدن این اوضاع فقط چیزی که به ذهنم میرسه الان نیمه نیمه مربی هاست ما وارد ...ما وارد ده پنجم شدیم... #رهبری #قائد #چهل #نامه #سیاست #دهه_فجر #۲۲_بهمن

۲۱ بهمن 1397
11K
واقعا با دیدن این اوضاع فقط چیزی که به ذهنم میرسه الان نیمه نیمه مربی هاست ما وارد ...ما وارد ده پنجم شدیم... #رهبری #قائد #چهل #نامه #سیاست #دهه_فجر #۲۲_بهمن

واقعا با دیدن این اوضاع فقط چیزی که به ذهنم میرسه الان نیمه نیمه مربی هاست ما وارد ...ما وارد ده پنجم شدیم... #رهبری #قائد #چهل #نامه #سیاست #دهه_فجر #۲۲_بهمن

۲۱ بهمن 1397
11K
واقعا با دیدن این اوضاع فقط چیزی که به ذهنم میرسه الان نیمه نیمه مربی هاست ما وارد ...ما وارد ده پنجم شدیم... #رهبری #قائد #چهل #نامه #سیاست #دهه_فجر #۲۲_بهمن

واقعا با دیدن این اوضاع فقط چیزی که به ذهنم میرسه الان نیمه نیمه مربی هاست ما وارد ...ما وارد ده پنجم شدیم... #رهبری #قائد #چهل #نامه #سیاست #دهه_فجر #۲۲_بهمن

۲۱ بهمن 1397
10K
حال و هوای این روزهای شهر بوی پختگی میدهد... بوی چهل سالگی... چهل سال از آمدنت می گذرد ... چهل سال از تصمیم بزرگ ما با رهبری تو‌میگذرد... درود بر تو بزرگ مرد... #تهران #انقلاب ...

حال و هوای این روزهای شهر بوی پختگی میدهد... بوی چهل سالگی... چهل سال از آمدنت می گذرد ... چهل سال از تصمیم بزرگ ما با رهبری تو‌میگذرد... درود بر تو بزرگ مرد... #تهران #انقلاب #چهل #چهل_سالگی #امام #امام_خمینی #شهدا #فجر #دهه_فجر #۲۲_بهمن

۱۲ بهمن 1397
18K
۴ آذر 1397
377K
۴ آذر 1397
379K
۴ آذر 1397
366K
۴ آذر 1397
383K
۴ آذر 1397
341K
۴ آذر 1397
297K
۴ آذر 1397
295K
۴ آذر 1397
277K
۴ آذر 1397
302K
۴ آذر 1397
297K
۳ آذر 1397
305K
۳ آذر 1397
290K
۲ آذر 1397
266K
۱ آذر 1397
240K