نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چادر_تو (۳ تصویر)

❌ حرمتش را نشکن...❌ چــــ❤ ـــادر مـــــــادر من ، فـــ🌺 ــــاطمه ، حرمت دارد... 📌 نه فقط شبه عبایی مشکیست که سرت بندازی و خیالت راحت که شدی #چادری و #محجوبه! چــــ❤ ـــادر مـــ🌺 ــــادر ...

❌ حرمتش را نشکن...❌ چــــ❤ ـــادر مـــــــادر من ، فـــ🌺 ــــاطمه ، حرمت دارد... 📌 نه فقط شبه عبایی مشکیست که سرت بندازی و خیالت راحت که شدی #چادری و #محجوبه! چــــ❤ ـــادر مـــ🌺 ــــادر من ، فــــ❤ ـــاطمه ، حرمت دارد ✅ قاعده، رسم، شرایط دارد: ↙ شرط اول ...

۱۴ آبان 1396
106
چادر میراث مادری شیعیان است ؛ پارچه سیاهی که تنها کوردلان روزگار تاب دیدنش را ندارند . و تو ای خواهرم ! در جنگ نرم امروز ، پررنگ ترین و پیش رفته ترین سلاح همین ...

چادر میراث مادری شیعیان است ؛ پارچه سیاهی که تنها کوردلان روزگار تاب دیدنش را ندارند . و تو ای خواهرم ! در جنگ نرم امروز ، پررنگ ترین و پیش رفته ترین سلاح همین چادری ست که بر سر داری . پس محکم نگاهش دار و با کوردلان زمانه ...

۱۱ شهریور 1395
20
چادر میراث مادری شیعیان است ؛ پارچه سیاهی که تنها کوردلان روزگار تاب دیدنش را ندارند . و تو ای خواهرم ! در جنگ نرم امروز ، پررنگ ترین و پیش رفته ترین سلاح همین ...

چادر میراث مادری شیعیان است ؛ پارچه سیاهی که تنها کوردلان روزگار تاب دیدنش را ندارند . و تو ای خواهرم ! در جنگ نرم امروز ، پررنگ ترین و پیش رفته ترین سلاح همین چادری ست که بر سر داری . پس محکم نگاهش دار و با کوردلان زمانه ...

۲۷ اردیبهشت 1395
46