نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پیکرمطهرهنوز_بازنگشته (۱ تصویر)

میگفت هرمردی نمیتونه لباس پیغمبر بپوشه ولی همه خانم هامیتونن چادرحضرت زهرا روسر کنن،حرفشون این بودکسۍکه چادر سر میکنه وامانتدار خانم میشه باید عفت وحیاشون هم مثل خانم فاطمه باشه #شهیداینانلو حــجاب و چــــادر خیلی ...

میگفت هرمردی نمیتونه لباس پیغمبر بپوشه ولی همه خانم هامیتونن چادرحضرت زهرا روسر کنن،حرفشون این بودکسۍکه چادر سر میکنه وامانتدار خانم میشه باید عفت وحیاشون هم مثل خانم فاطمه باشه #شهیداینانلو حــجاب و چــــادر خیلی حساس بود، گاهی اوقات که خیلی ناراحت میشدند از وضع جامعه #میگفت یک چادر از ...

۲۷ شهریور 1395
89