نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پیشاپیش_روز_مادر_بر_مادران_شهدا_مبارک (۱ تصویر)

#پیشاپیش_روز_مادر_بر_مادران_شهدا_مبارک مادر یعنی زندگی، مادر یعنی عشق، مادر یعنی مهر مادر یعنی فرشته‌ای که با اشکت‌، اشک می‌ریزد و با خنده‌هایت میخندد مادر یعنی فرشته‌ای که نگاهش به تو است و با هر لبخندت، زندگی ...

#پیشاپیش_روز_مادر_بر_مادران_شهدا_مبارک مادر یعنی زندگی، مادر یعنی عشق، مادر یعنی مهر مادر یعنی فرشته‌ای که با اشکت‌، اشک می‌ریزد و با خنده‌هایت میخندد مادر یعنی فرشته‌ای که نگاهش به تو است و با هر لبخندت، زندگی می‌کند مادر یعنی فرشته‌ای که موهایش برای بزرگ کردنت سفید می‌شود و به تو می‌گوید ...

۶ اسفند 1397
3K