نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پیروزی_اعتماد_به_خدا_بود (۱ تصویر)

آن روزها نسخه #پیروزی_اعتماد_به_خدا_بود این روزها اما کسانی #نسخه را تغییر دادند سخن از اعتماد به کدخدا آمد موفقیت بندِ #برجام شد... و بر کام خصم!!!

آن روزها نسخه #پیروزی_اعتماد_به_خدا_بود این روزها اما کسانی #نسخه را تغییر دادند سخن از اعتماد به کدخدا آمد موفقیت بندِ #برجام شد... و بر کام خصم!!!

۱۳ فروردین 1397
386