نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پگاه_صنیعی (۸ تصویر)

#شب_نامه دقیقه‌های آخر کلاس بود .. همون دقیقه‌هایی که عقربه ها با آدم لَج میکنن و نمیگذرن ..! کلاسِ ادبیات داشتیم ، بازم شانس اورده بودم با اون حالِ بد کلاس ریاضی دچارم نشده بود ...

#شب_نامه دقیقه‌های آخر کلاس بود .. همون دقیقه‌هایی که عقربه ها با آدم لَج میکنن و نمیگذرن ..! کلاسِ ادبیات داشتیم ، بازم شانس اورده بودم با اون حالِ بد کلاس ریاضی دچارم نشده بود .. استاد داشت راجع به یکی از شعرای حافظ بحث میکرد .. تو فکر بودم ...

۳ هفته پیش
5K

"گردنِ جمعه نیندازید" .. این درد‌هایی را که انبار کرده‌اید روی دردهای هم! این بی معرفتی‌هایتان را ..! گردنِ جمعهِ نیندازید این که نیست را .. اینکه باید بود اما نیست .. انقدر ننویسید چه غمگین است جمعه .. چه دلگیر است جمعه .. "دل" دارد ..میشکَند دلش .. آن ...

۲۲ دی 1396
4K
گردنِ #جمعه نیندازید .. این درد‌هایی را که انبار کرده‌اید رویِ هم! این بی معرفتی‌هایتان را .. گردنِ جمعه نیندازید این که نیست را .. اینکه باید بود اما نیست .. آنقدر ننویسید چه غمگین ...

گردنِ #جمعه نیندازید .. این درد‌هایی را که انبار کرده‌اید رویِ هم! این بی معرفتی‌هایتان را .. گردنِ جمعه نیندازید این که نیست را .. اینکه باید بود اما نیست .. آنقدر ننویسید چه غمگین است جمعه .. چه دلگیر است جمعه .. دل دارد میشکَند دلش ! آن وقت ...

۱۵ دی 1396
8K
عشق بی خبر می‌آید... نشسته‌اید در رستورانی ساده غذایتان را میخورید سرتان را بالا می آورید که لیوانتان را بردارید چشمتان به میز بغلی می‌افتد و عشق می‌آید! « همان جا وسط‌ غذا خوردن عشق ...

عشق بی خبر می‌آید... نشسته‌اید در رستورانی ساده غذایتان را میخورید سرتان را بالا می آورید که لیوانتان را بردارید چشمتان به میز بغلی می‌افتد و عشق می‌آید! « همان جا وسط‌ غذا خوردن عشق می آید» میروید در گوشه‌ای از پارک خلوت کنید کَسِ دیگری هم آمده خلوت کند ...

۱۵ آذر 1396
4K
مردم هوس معجزه‌هایی از جنس «شق القمر» کرده‌اند .. مگر نمیبینند لب‌هایت را که دو نیم میشود وقتی میخندی ..! حیرانم از این مردم .. همین برای ایمان کافی نیست ..!؟ #پگاه_صنیعی

مردم هوس معجزه‌هایی از جنس «شق القمر» کرده‌اند .. مگر نمیبینند لب‌هایت را که دو نیم میشود وقتی میخندی ..! حیرانم از این مردم .. همین برای ایمان کافی نیست ..!؟ #پگاه_صنیعی

۲۳ آبان 1396
9K
عشق بی خبر می‌آید... نشسته‌اید در رستورانی ساده غذایتان را میخورید سرتان را بالا می آورید که لیوانتان را بردارید چشمتان به میز بغلی می‌افتد و عشق می‌آید! « همان جا وسط‌ غذا خوردن عشق ...

عشق بی خبر می‌آید... نشسته‌اید در رستورانی ساده غذایتان را میخورید سرتان را بالا می آورید که لیوانتان را بردارید چشمتان به میز بغلی می‌افتد و عشق می‌آید! « همان جا وسط‌ غذا خوردن عشق می آید» میروید در گوشه‌ای از پارک خلوت کنید کَسِ دیگری هم آمده خلوت کند ...

۱۵ آبان 1396
7K
عشق ؛ یک فنجان چای قند پهلوست ... آخ که اگر به موقع هوس کنی چقدر میچسبد ! ❤ #پگاه_صنیعی

عشق ؛ یک فنجان چای قند پهلوست ... آخ که اگر به موقع هوس کنی چقدر میچسبد ! ❤ #پگاه_صنیعی

۲۷ مهر 1396
4K
تو

تو "باید" فراموش میشدی! اما انگار برای دلِ من "بایدی" وجود ندارد . #پگاه_صنیعی

۱۹ مهر 1396
5K