نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پوریاپوتک (۲ تصویر)

#پوریاپوتک به نام خدا به نام حق به نام نفس های جاری تو کوچه های پرت به نام فقر به نام بخت به نام روزگار سخت... به نام اسفالتی که واسه دختره فراری شد تخت ...

#پوریاپوتک به نام خدا به نام حق به نام نفس های جاری تو کوچه های پرت به نام فقر به نام بخت به نام روزگار سخت... به نام اسفالتی که واسه دختره فراری شد تخت به نام خیابونیا نه الکیاش اصلیاش نه مدعیاش این دست فروشاش این یتیماش به نام ...

۷ شهریور 1398
592
#پوریاپوتک

#پوریاپوتک

۱۰ فروردین 1395
9