نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پنجشنبه_۲۷_اردیبهشت_۱۳۹۷ (۵ تصویر)

آغوش #تو همچون موسیقی بی کلام است روی هر نت آن می‌توان تا قیامت شعرهای #عاشقانه سرود! #پنجشنبه_۲۷_اردیبهشت_۱۳۹۷

آغوش #تو همچون موسیقی بی کلام است روی هر نت آن می‌توان تا قیامت شعرهای #عاشقانه سرود! #پنجشنبه_۲۷_اردیبهشت_۱۳۹۷

۷ روز پیش
10K
تو را باید یواشکی خواست یواشکی بغل گرفت یواشکی برایت شعر خواند و یواشکی به دیدارت آمد تو را نباید به جمع آدم‌ها برد دوست داشتن‌های یواشکی دوام‌شان بیش‌تر است! همین که می‌گویم #تو را ...

تو را باید یواشکی خواست یواشکی بغل گرفت یواشکی برایت شعر خواند و یواشکی به دیدارت آمد تو را نباید به جمع آدم‌ها برد دوست داشتن‌های یواشکی دوام‌شان بیش‌تر است! همین که می‌گویم #تو را باید یواشکی خواست.. #پنجشنبه_۲۷_اردیبهشت_۱۳۹۷

۷ روز پیش
8K
دوست داشتن فقط گفتن

دوست داشتن فقط گفتن "دوستت دارم" نیست بگذار دوست داشتنت مثل نشانی خانه ای باشد که نه از کوچه اش معلوم است نه از رنگ درش و نه از پلاکش و فقط آن را از عطر گل های باغچه اش میشناسی #پنجشنبه_۲۷_اردیبهشت_۱۳۹۷

۱ هفته پیش
9K
چه می‌شد اگر خدا، کسی که خورشید را مثل سیب درخشانی در میانه‌ی آسمان جا داد و رودخانه‌ها را به رقص درآورد و کوه‌ها را برافراشت چه می‌شد اگر او حتی به شوخی من و ...

چه می‌شد اگر خدا، کسی که خورشید را مثل سیب درخشانی در میانه‌ی آسمان جا داد و رودخانه‌ها را به رقص درآورد و کوه‌ها را برافراشت چه می‌شد اگر او حتی به شوخی من و تو را عوض می‌کرد مرا کمتر شیفته و تو را کمتر زیبا! #پنجشنبه_۲۷_اردیبهشت_۱۳۹۷

۱ هفته پیش
7K
#دوستت_می‌دارم‌ تو به‌ زندگی‌ می‌مانی‌.. به‌ نوشیدن‌ جرعه‌ای‌ آب‌ در فاصله‌ی‌ دو رؤیا! به‌ بوییدن‌ عطرِ یکی نامه پیش‌ از گشودنش‌! به‌ سلام هر سپیده‌دم‌ به‌ فرونشاندن‌ عطش‌ اطلسی‌ها #پنجشنبه_۲۷_اردیبهشت_۱۳۹۷

#دوستت_می‌دارم‌ تو به‌ زندگی‌ می‌مانی‌.. به‌ نوشیدن‌ جرعه‌ای‌ آب‌ در فاصله‌ی‌ دو رؤیا! به‌ بوییدن‌ عطرِ یکی نامه پیش‌ از گشودنش‌! به‌ سلام هر سپیده‌دم‌ به‌ فرونشاندن‌ عطش‌ اطلسی‌ها #پنجشنبه_۲۷_اردیبهشت_۱۳۹۷

۱ هفته پیش
7K