نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پـرتگاه (۳ تصویر)

همیشـه بـرای #خـودتان یڪ راه #فـرار داشتـه باشیـد ... بـرای #زمـانی ڪه لبـه #پـرتگاه #نامـردی‌ها قـرار گـرفتید، بـرای روزی ڪه، #زمـان ، #واقعیتـــ‌های تلـخ را نشـانتان میـدهد، بـرای وقتـی ڪه بـه دسـت افـرادی #خـاص پـرتاب ...
عکس بلند

همیشـه بـرای #خـودتان یڪ راه #فـرار داشتـه باشیـد ... بـرای #زمـانی ڪه لبـه #پـرتگاه #نامـردی‌ها قـرار گـرفتید، بـرای روزی ڪه، #زمـان ، #واقعیتـــ‌های تلـخ را نشـانتان میـدهد، بـرای وقتـی ڪه بـه دسـت افـرادی #خـاص پـرتاب میشـوید بـه عمـق #تنهـایی ، بلـه، بـرای آن روزها حتمـا یڪ راه فـرار داشتـه باشیـد.. ...

۱۵ بهمن 1397
13K
#تلنگر ⚠️ یکبار هم که شده با #خودت و #خدایت خلوت کن نکند مجازی شدنت مساوی شود با سقوط ایمانت!!😔 ❌خـیلی از چت ها گروه های #مختلط و دوستی های مجازی #پـرتگاه ِ #ایمان

#تلنگر ⚠️ یکبار هم که شده با #خودت و #خدایت خلوت کن نکند مجازی شدنت مساوی شود با سقوط ایمانت!!😔 ❌خـیلی از چت ها گروه های #مختلط و دوستی های مجازی #پـرتگاه ِ #ایمان

۳ فروردین 1396
14K
#تلنگر ⚠️ یڪبار هم ڪہ شده با #خودت و #خدایت خلوت ڪن نڪند مجازے شدنت مساوے شود با سقوط ایمانت!!😔 ❌خـیلے از چت ها گروه هاے #مختلط و دوستے هاے مجازے #پـرتگاه ِ #ایمان

#تلنگر ⚠️ یڪبار هم ڪہ شده با #خودت و #خدایت خلوت ڪن نڪند مجازے شدنت مساوے شود با سقوط ایمانت!!😔 ❌خـیلے از چت ها گروه هاے #مختلط و دوستے هاے مجازے #پـرتگاه ِ #ایمان

۱۰ اسفند 1395
6K