نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پسران_مذهبی (۵ تصویر)

‍ تقدیم بہ همہ خصوصاً مذهبیا یک عده پسر اُمل و خشک مغز هستند کہ باید آنها را پرستید در مسیر خانہ تا دانشگاه ناموس کسے را سایز نمیگیرند اینها آنقدر افراطے هستند کہ جواب ...

‍ تقدیم بہ همہ خصوصاً مذهبیا یک عده پسر اُمل و خشک مغز هستند کہ باید آنها را پرستید در مسیر خانہ تا دانشگاه ناموس کسے را سایز نمیگیرند اینها آنقدر افراطے هستند کہ جواب لبخند دخترها را با اخم غلیظ میدهند چشمانشان یا سنگ فرش را متر میکند یا ...

۳۱ فروردین 1396
8K
بسمه تعالی ✔سلامتی پسرایی که محاسن دارن و بهشون میگن،#پاچه بزی#عصر حجر... ولی خم به #ابرو نمیارن! ✔سلامتی پسرایی که پاتوقشون مزار #شهدا س... نه سر قرار با دوست #مؤنث... ✔سلامتی پسرایی که جای پرورش ...

بسمه تعالی ✔سلامتی پسرایی که محاسن دارن و بهشون میگن،#پاچه بزی#عصر حجر... ولی خم به #ابرو نمیارن! ✔سلامتی پسرایی که پاتوقشون مزار #شهدا س... نه سر قرار با دوست #مؤنث... ✔سلامتی پسرایی که جای پرورش #اندام وتزریق بازو... پرورش #ایمان میکنه و خودسازی ✔سلامتی پسرایی که سرش و خم می ...

۴ بهمن 1395
9K
متن طولانی ولی زیبا و فوق العاده ‍ تقدیم به همه ی #پسران_مذهبی میدانم چه قدر سخت است زندگی برایت در این جامعه امروزی .... میدانم برای فرار چشمانت دست به هرکاری میزنی .... میدانم ...

متن طولانی ولی زیبا و فوق العاده ‍ تقدیم به همه ی #پسران_مذهبی میدانم چه قدر سخت است زندگی برایت در این جامعه امروزی .... میدانم برای فرار چشمانت دست به هرکاری میزنی .... میدانم که وقتی با خانواده داخل مغازه میروی یک راست سرت را در گوشی میکنی تا ...

۲۹ دی 1395
2K
◀متن طولانی ولی زیبا و فوق العاده ➕‍ تقدیم به همه ی #پسران_مذهبی میدانم چه قدر سخت است زندگی برایت در این جامعه امروزی .... میدانم برای فرار چشمانت دست به هرکاری میزنی .... میدانم ...

◀متن طولانی ولی زیبا و فوق العاده ➕‍ تقدیم به همه ی #پسران_مذهبی میدانم چه قدر سخت است زندگی برایت در این جامعه امروزی .... میدانم برای فرار چشمانت دست به هرکاری میزنی .... میدانم که وقتی با خانواده داخل مغازه میروی یک راست سرت را در گوشی میکنی تا ...

۹ دی 1395
5K
◀متن طولانی ولی زیبا و فوق العاده ➕‍ تقدیم به همه ی #پسران_مذهبی میدانم چه قدر سخت است زندگی برایت در این جامعه امروزی .... میدانم برای فرار چشمانت دست به هرکاری میزنی .... میدانم ...

◀متن طولانی ولی زیبا و فوق العاده ➕‍ تقدیم به همه ی #پسران_مذهبی میدانم چه قدر سخت است زندگی برایت در این جامعه امروزی .... میدانم برای فرار چشمانت دست به هرکاری میزنی .... میدانم که وقتی با خانواده داخل مغازه میروی یک راست سرت را در گوشی میکنی تا ...

۱۰ آبان 1395
3K