نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پروین_اعتصامی (۹۲ تصویر)

گویند: دهقانی مقداری گندم در دامن لباس پیرمرد فقیری ریخت پیرمرد خوشحال شد و گوشه های دامن را گره زد و رفت! در راه با پرودرگار سخن می گفت: ( ای گشاینده گره های ناگشوده، ...

گویند: دهقانی مقداری گندم در دامن لباس پیرمرد فقیری ریخت پیرمرد خوشحال شد و گوشه های دامن را گره زد و رفت! در راه با پرودرگار سخن می گفت: ( ای گشاینده گره های ناگشوده، عنایتی فرما و گره ای از گره های زندگی ما بگشای ) در همین حال ...

۶ ساعت پیش
15K
بلبلـی شیفته میگفت به گل که جمال تو چراغ چمن است گفت، امروز که زیبا و خوشــم رخ من شاهد هر انجمن است چونکه فردا شد و پژمرده شدم کیست آنکس که هواخواه من است... ...

بلبلـی شیفته میگفت به گل که جمال تو چراغ چمن است گفت، امروز که زیبا و خوشــم رخ من شاهد هر انجمن است چونکه فردا شد و پژمرده شدم کیست آنکس که هواخواه من است... #پروین_اعتصامی

۳ هفته پیش
5K
یکی زین سفره نان خشک برد آن دیگری حلوا قضا گوئی نمی‌دانست رسم میزبانی را ... #پروین_اعتصامی

یکی زین سفره نان خشک برد آن دیگری حلوا قضا گوئی نمی‌دانست رسم میزبانی را ... #پروین_اعتصامی

۱۱ اردیبهشت 1398
5K
زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمُرش نیست امید که همواره نفس برگردد #پروین_اعتصامی

زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمُرش نیست امید که همواره نفس برگردد #پروین_اعتصامی

۲۵ فروردین 1398
7K
پانزدهم فروردین ماه سالروز درگذشت بانو شعر پارسی

پانزدهم فروردین ماه سالروز درگذشت بانو شعر پارسی "پروین اعتصامی" است. #پروین_اعتصامی با نام اصلی «رخشنده» در ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ ه.ش در تبریز زاده شد. او از کودکی فارسی، انگلیسی و عربی را نزد پدرش آموخت و از همان کودکی تحت نظر پدرش و استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای ...

۱۵ فروردین 1398
14K
خودبین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم پیش هزار دیده بینا چه می‌کنی #پروین_اعتصامی

خودبین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم پیش هزار دیده بینا چه می‌کنی #پروین_اعتصامی

۱۵ فروردین 1398
4K
دلت هرگز نمیگشت این چنین آلوده و تیره اگر چشم تو میدانست شرط پاسبانی را #پروین_اعتصامی

دلت هرگز نمیگشت این چنین آلوده و تیره اگر چشم تو میدانست شرط پاسبانی را #پروین_اعتصامی

۱۲ فروردین 1398
8K
آنچه روزی در تنم دل داشت نام ... بسکه سختی دید، امروز آهن است #پروین_اعتصامی

آنچه روزی در تنم دل داشت نام ... بسکه سختی دید، امروز آهن است #پروین_اعتصامی

۱۰ فروردین 1398
5K
زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرش نیست امید که همواره نفس برگردد. #پروین_اعتصامی

زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرش نیست امید که همواره نفس برگردد. #پروین_اعتصامی

۶ فروردین 1398
7K
خود رای می‌نباش که خودرایی راند از بهشت، آدم و حوا را پاکی گزین که راستی و پاکی بر چرخ بر فراشت مسیحا را #پروین_اعتصامی

خود رای می‌نباش که خودرایی راند از بهشت، آدم و حوا را پاکی گزین که راستی و پاکی بر چرخ بر فراشت مسیحا را #پروین_اعتصامی

۴ فروردین 1398
4K
بشناس فرق دوست ز دشمن بچشم عقل مفتون مشو که در پس هر چهره چهره‌هاست #پروین_اعتصامی

بشناس فرق دوست ز دشمن بچشم عقل مفتون مشو که در پس هر چهره چهره‌هاست #پروین_اعتصامی

۱۵ اسفند 1397
4K
زندگی خواب و خیالی بیش نیست بی سبب از اندهش محزون شدی #پروین_اعتصامی

زندگی خواب و خیالی بیش نیست بی سبب از اندهش محزون شدی #پروین_اعتصامی

۹ اسفند 1397
4K
آخر، تفاوت من و طفلان شهر چیست آئین کودکی، ره و رسم دگر نداشت #پروین_اعتصامی

آخر، تفاوت من و طفلان شهر چیست آئین کودکی، ره و رسم دگر نداشت #پروین_اعتصامی

۱ اسفند 1397
7K
ﮐﺎﺭ ﺿﻌﯿﻔﺎﻥ ﺯ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﺳﺖ ؟ ﺧﻮﻥ ﻓﻘﯿﺮﺍﻥ ﺯ ﭼﻪ ﺭﻭ، ﺑﯽ ﺑﻬﺎﺳﺖ؟ ﻋﺪﻝ، ﭼﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺷﺪ؟ ﺭﺣﻤﺖ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻑ، ﭼﺮﺍ ﮐﯿﻤﯿﺎﺳﺖ؟ 🍃 🌺 #پروین_اعتصامی

ﮐﺎﺭ ﺿﻌﯿﻔﺎﻥ ﺯ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﺳﺖ ؟ ﺧﻮﻥ ﻓﻘﯿﺮﺍﻥ ﺯ ﭼﻪ ﺭﻭ، ﺑﯽ ﺑﻬﺎﺳﺖ؟ ﻋﺪﻝ، ﭼﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺷﺪ؟ ﺭﺣﻤﺖ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻑ، ﭼﺮﺍ ﮐﯿﻤﯿﺎﺳﺖ؟ 🍃 🌺 #پروین_اعتصامی

۱۸ بهمن 1397
25K
اندوهِ کسی خور که مهربانست ... #پروین_اعتصامی

اندوهِ کسی خور که مهربانست ... #پروین_اعتصامی

۷ بهمن 1397
6K
‌ای خوشا مستانه سَر در پایِ دلبر داشتن ... #پروین_اعتصامی ‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ای خوشا مستانه سَر در پایِ دلبر داشتن ... #پروین_اعتصامی ‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۷ بهمن 1397
13K
‌ واعظیم اما نه بهر خویشتن از برای دیگران بر منبریم #پروین_اعتصامی

‌ واعظیم اما نه بهر خویشتن از برای دیگران بر منبریم #پروین_اعتصامی

۶ بهمن 1397
5K
ذره ذره، آنچه داد از من گرفت دیر دانستم که گیتی رهزن است ! #پروین_اعتصامی

ذره ذره، آنچه داد از من گرفت دیر دانستم که گیتی رهزن است ! #پروین_اعتصامی

۶ بهمن 1397
8K
نام جوئی؟ چو ملک باش نکو کردار قدر خواهی؟ چو فلک باش بلند ارکان #پروین_اعتصامی

نام جوئی؟ چو ملک باش نکو کردار قدر خواهی؟ چو فلک باش بلند ارکان #پروین_اعتصامی

۲۵ دی 1397
13K
-یکی نظر به گل افکند و دیگری به گیاه ز خوب و زشت چه منظور؟ هر که را نظریست #پروین_اعتصامی

-یکی نظر به گل افکند و دیگری به گیاه ز خوب و زشت چه منظور؟ هر که را نظریست #پروین_اعتصامی

۲۳ دی 1397
10K