نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پروین_اعتصامی (۴۱ تصویر)

بی

بی "تو" اشک و غم حسرت همه مهمان منند قدمی رنجه کن از مهر به مهمانی من ... #پروین_اعتصامی

۴ روز پیش
2K
ما سبکساریم، از لغزیدن ما چاره نیست عاقلان با این گرانسنگی، چرا لغزیده‌اند؟ #پروین_اعتصامی

ما سبکساریم، از لغزیدن ما چاره نیست عاقلان با این گرانسنگی، چرا لغزیده‌اند؟ #پروین_اعتصامی

۶ روز پیش
5K
بهره از کودکی آن طفل چه برد؟ که نه خندید و نه جست و نه دوید تا پدید آمدم، از صَرصَر فقر چون پر کاه وجودم لرزید #پروین_اعتصامی روز جهانی منع کار کودکان

بهره از کودکی آن طفل چه برد؟ که نه خندید و نه جست و نه دوید تا پدید آمدم، از صَرصَر فقر چون پر کاه وجودم لرزید #پروین_اعتصامی روز جهانی منع کار کودکان

۱ هفته پیش
7K
زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شِمُرَش نیست امید که همواره نفس بر گردد #پروین_اعتصامی

زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شِمُرَش نیست امید که همواره نفس بر گردد #پروین_اعتصامی

۱۵ اردیبهشت 1397
6K
سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چه ‌قدر بدبویی گفت: از عیب خویش بی‌خبری زان ره، از خلق عیب می‌جویی ١٥فروردین سالروز درگذشت #پروین_اعتصامی

سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چه ‌قدر بدبویی گفت: از عیب خویش بی‌خبری زان ره، از خلق عیب می‌جویی ١٥فروردین سالروز درگذشت #پروین_اعتصامی

۱۵ فروردین 1397
5K
#چهره_ها... امروز ۱۵ #فروردین سالروز درگذشت #پروین_اعتصامی ( زاده ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ تبریز -- درگذشته ۱۵ فروردین ۱۳۲۰ تهران ) شاعر #رخشنده_اعتصامی معروف به #پروین_اعتصامی، فررند #یوسف_اعتصامی_آشتیانی (اعتصام الملک) از رجال نامی و نویسندگان و ...

#چهره_ها... امروز ۱۵ #فروردین سالروز درگذشت #پروین_اعتصامی ( زاده ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ تبریز -- درگذشته ۱۵ فروردین ۱۳۲۰ تهران ) شاعر #رخشنده_اعتصامی معروف به #پروین_اعتصامی، فررند #یوسف_اعتصامی_آشتیانی (اعتصام الملک) از رجال نامی و نویسندگان و مترجمان مشهور اواخر دورهٔ قاجار بود و در آن زمان ماهنامه ادبی بهار را منتشر ...

۱۵ فروردین 1397
5K
#راستگو را عششششقه!!!😍 #صداقت #راستگویی #دروغ #دوست #دشمن #نفاق #ریا #اخلاق #تربیت #دوستیابی #روابط #دورویی #پروین_اعتصامی

#راستگو را عششششقه!!!😍 #صداقت #راستگویی #دروغ #دوست #دشمن #نفاق #ریا #اخلاق #تربیت #دوستیابی #روابط #دورویی #پروین_اعتصامی

۱۰ فروردین 1397
10K
-دلِ بی‌دوست، دلی غمگین است… #پروین_اعتصامی

-دلِ بی‌دوست، دلی غمگین است… #پروین_اعتصامی

۹ فروردین 1397
6K
دل بی دوست دلی غمگین است ... #پروین_اعتصامی

دل بی دوست دلی غمگین است ... #پروین_اعتصامی

۲۷ اسفند 1396
3K
زندگــی جز نَفَســی نیســـت ، غنیمت شمرش نیسـت امیــد ڪه همواره #نَفَــــس بر گردد #پروین_اعتصامی ۲۵اسفندماه سالروز بزرگداشت اختـــرِ چــرخِ ادب، بـانـو ♥️#پروین_اعتصامی گرامی باد.

زندگــی جز نَفَســی نیســـت ، غنیمت شمرش نیسـت امیــد ڪه همواره #نَفَــــس بر گردد #پروین_اعتصامی ۲۵اسفندماه سالروز بزرگداشت اختـــرِ چــرخِ ادب، بـانـو ♥️#پروین_اعتصامی گرامی باد.

۲۵ اسفند 1396
11K
ای دوست، دزد حاجب و دربان نمی‌شود گرگ سیه درون، سگ چوپان نمی‌شود ویرانهٔ تن از چه ره آباد می‌کنی معمورهٔ دل‌ست که ویران نمی‌شود درزی شو و بدوز ز پرهیز پوششی کاین جامه جامه‌ای‌ست ...

ای دوست، دزد حاجب و دربان نمی‌شود گرگ سیه درون، سگ چوپان نمی‌شود ویرانهٔ تن از چه ره آباد می‌کنی معمورهٔ دل‌ست که ویران نمی‌شود درزی شو و بدوز ز پرهیز پوششی کاین جامه جامه‌ای‌ست که خلقان نمی‌شود دانش چو گوهری‌ست که عمرش بود بها باید گران خرید که ارزان ...

۲۵ اسفند 1396
4K
واعظی پرسید از فرزند خویش، هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری و خدمت به خلق هم عبادت هم کلید زندگیست گفت زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان هست آن هم ارمنیست! ...

واعظی پرسید از فرزند خویش، هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری و خدمت به خلق هم عبادت هم کلید زندگیست گفت زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان هست آن هم ارمنیست! #پروین_اعتصامی

۲۰ اسفند 1396
7K
پارهٔ جان در رگ و بند است و پی سوزنش کی چاره خواهد کرد، کی سوزنی باید که در دل نشکند جای جامه، بخیه اندر جان زند ... #پروین_اعتصامی

پارهٔ جان در رگ و بند است و پی سوزنش کی چاره خواهد کرد، کی سوزنی باید که در دل نشکند جای جامه، بخیه اندر جان زند ... #پروین_اعتصامی

۱۸ اسفند 1396
19K
یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی؟ بگفت ای بیخبر، مرگ از چه نامی

یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی؟ بگفت ای بیخبر، مرگ از چه نامی "زندگانی" را؟! اگر زین خاکدان پست روزی بر پری بینی که گردونها و گیتی‌هاست ملک آن جهانی را... #پروین_اعتصامی

۱۷ اسفند 1396
5K
زهد با نیت پاک است، نه با جامهٔ پاک ای بس آلوده که پاکیزه‌ ردایی دارد #پروین_اعتصامی

زهد با نیت پاک است، نه با جامهٔ پاک ای بس آلوده که پاکیزه‌ ردایی دارد #پروین_اعتصامی

۱۶ اسفند 1396
8K
زندگی جز نفسی نیست غنیمت شمرش... نیست امید که همواره نفس برگردد #پروین_اعتصامی

زندگی جز نفسی نیست غنیمت شمرش... نیست امید که همواره نفس برگردد #پروین_اعتصامی

۱۴ اسفند 1396
6K
زندگی جز نفسی نیست غنیمت شمرش... نیست امید که همواره نفس برگردد #پروین_اعتصامی

زندگی جز نفسی نیست غنیمت شمرش... نیست امید که همواره نفس برگردد #پروین_اعتصامی

۱۴ اسفند 1396
6K
زهد با نیت پاک است، نه با جامهٔ پاک ای بس آلوده که پاکیزه‌ ردایی دارد #پروین_اعتصامی

زهد با نیت پاک است، نه با جامهٔ پاک ای بس آلوده که پاکیزه‌ ردایی دارد #پروین_اعتصامی

۱۲ اسفند 1396
6K
زیادی خوب بودن خوب نیست زیادی که خوب باشی دیده نمیشوی مثل شیشه ی تمیز کسی شیشه ی تمیز را نمیبیند همه بجای شیشه منظره ی بیرون را تماشا میکنند #پروین_اعتصامی

زیادی خوب بودن خوب نیست زیادی که خوب باشی دیده نمیشوی مثل شیشه ی تمیز کسی شیشه ی تمیز را نمیبیند همه بجای شیشه منظره ی بیرون را تماشا میکنند #پروین_اعتصامی

۱۹ بهمن 1396
4K
زیادی خوب بودن خوب نیست زیادی که خوب باشی دیده نمیشوی مثل شیشه ی تمیز کسی شیشه ی تمیز را نمیبیند همه بجای شیشه منظره ی بیرون را تماشا میکنند #پروین_اعتصامی ••••●

زیادی خوب بودن خوب نیست زیادی که خوب باشی دیده نمیشوی مثل شیشه ی تمیز کسی شیشه ی تمیز را نمیبیند همه بجای شیشه منظره ی بیرون را تماشا میکنند #پروین_اعتصامی ••••●

۱۴ بهمن 1396
6K