نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پروین_اعتصامی (۳ تصویر)

ای داده به نان گُوهر ایمانی را داده به جُوی قلبِ یکی کانی را نمرود چو دل را به خلیلی نسپُرد بسپُرد به پشّه، لاجرم جانی را #مولوی ، #دیوان_شمس ، #رباعیات ، #رباعی20 به ...

ای داده به نان گُوهر ایمانی را داده به جُوی قلبِ یکی کانی را نمرود چو دل را به خلیلی نسپُرد بسپُرد به پشّه، لاجرم جانی را #مولوی ، #دیوان_شمس ، #رباعیات ، #رباعی20 به گفته #پروین_اعتصامی : خواست تا #لاف_خداوندی زند برج و باروی خدا را بشکند پشه‌ ای ...

۵ روز پیش
7K
#رحیل_کاروان_وقت می ‌بینند #بیداران برای #خفتگان می زن دَرای کاروانی را در آن #دیوان که #حق_حاکم_شد و #دست_و_زبان_شاهد نخواهد بود #بازار_و_بها #چیره_‌زبانی را نباید #تاخت_بر_بیچارگان #روز_توانایی بخاطر داشت باید #روزگار_ناتوانی را #شعر از #پروین_اعتصامی . ...

#رحیل_کاروان_وقت می ‌بینند #بیداران برای #خفتگان می زن دَرای کاروانی را در آن #دیوان که #حق_حاکم_شد و #دست_و_زبان_شاهد نخواهد بود #بازار_و_بها #چیره_‌زبانی را نباید #تاخت_بر_بیچارگان #روز_توانایی بخاطر داشت باید #روزگار_ناتوانی را #شعر از #پروین_اعتصامی . بخشی از #قصیده4 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #نکته_جالب_توجه ، مرحومه #پروین_اعتصامی در این چند بیت با #تلمیح ...

۲۰ شهریور 1397
11K
گفت باید حد زند هشیار مردم مست را گفت

گفت باید حد زند هشیار مردم مست را گفت "هشیاری" بیار اینجا کسی هشیار نیست... #پروین_اعتصامی

۱۰ شهریور 1397
3K