نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پروانگی (۲ تصویر)

دستم را بگیر و ببر خانه کشیده ای محکم زیر گوشم بخوابان وجای پدرم بگو : غلط کردی عاشق شدی دختره ی گیس بریده... جای مادرم بگو : خدا به دور...ای دختره ی بی چشم ...

دستم را بگیر و ببر خانه کشیده ای محکم زیر گوشم بخوابان وجای پدرم بگو : غلط کردی عاشق شدی دختره ی گیس بریده... جای مادرم بگو : خدا به دور...ای دختره ی بی چشم و رو... جای برادرم در خانه حبسم کن و برایم خط و نشان بکش اما ...

۲۸ مهر 1397
6K
در آیینه... شخصی را میینم که گنگ است ...؛ مبهم است ...؛ تار است ...؛ انگار که حالش خوب نیست... هر لحظه آماده است برای انفجار... من در آیینه منی را میبینم...؛ که

در آیینه... شخصی را میینم که گنگ است ...؛ مبهم است ...؛ تار است ...؛ انگار که حالش خوب نیست... هر لحظه آماده است برای انفجار... من در آیینه منی را میبینم...؛ که " مــن " نیست:)‌💙 رهام #ترنس #رنگین‌کمون #مردی‌که‌هیچوقت‌متولد‌نشد:)) #پروانگی

۳۱ شهریور 1397
7K