نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پروانه_اکبری_گلشنی (۷ تصویر)

لطفا بفهمان به خاطرات زبان نفهمت که تو را به هر بهانه ای به یاد من نیاورند #پروانه_اکبری_گلشنی

لطفا بفهمان به خاطرات زبان نفهمت که تو را به هر بهانه ای به یاد من نیاورند #پروانه_اکبری_گلشنی

۲۵ اردیبهشت 1398
5K
بهار وقتی بهارست که دلت در یخبندان عاطفه ای منجمد نشده باشد #پروانه_اکبری_گلشنی

بهار وقتی بهارست که دلت در یخبندان عاطفه ای منجمد نشده باشد #پروانه_اکبری_گلشنی

۲۵ اردیبهشت 1398
7K
هیچ کس با ما یار نشد یار شد... یارِ وفا دار نشد! خلاصه بگویم که هر از گاهی شبانگاهان که سکوت بر دنیا پرده انداخته آن هنگام که از دیوار صدا در می آید و ...

هیچ کس با ما یار نشد یار شد... یارِ وفا دار نشد! خلاصه بگویم که هر از گاهی شبانگاهان که سکوت بر دنیا پرده انداخته آن هنگام که از دیوار صدا در می آید و از ما نه و زل زده ایم به چند گچ بریِ سادهٔ سقف اتاق که ...

۱۱ بهمن 1396
13K
مُسلَّح به دو چشمِ شهلا ، درونِ قلبِ تنها ، کودتا کرده ای تو با این شیوهٔ فریبا ، آتشی میانِ ما ، باز بر پا کرده ای #پروانه_اکبری_گلشنی #دوبیتی #عاشقانه #شعرکوتاه #عکس_عاشقانه #مکاپ #سایه

مُسلَّح به دو چشمِ شهلا ، درونِ قلبِ تنها ، کودتا کرده ای تو با این شیوهٔ فریبا ، آتشی میانِ ما ، باز بر پا کرده ای #پروانه_اکبری_گلشنی #دوبیتی #عاشقانه #شعرکوتاه #عکس_عاشقانه #مکاپ #سایه

۱ بهمن 1396
24K
شبم شب تر از هر شب است دو دیده تَر و این تنم در تب است رسد شاید از قاف عشق یک طبیب بپرسد چرا عشق او غایب است؟! کند نسخه چشم و لب و ...

شبم شب تر از هر شب است دو دیده تَر و این تنم در تب است رسد شاید از قاف عشق یک طبیب بپرسد چرا عشق او غایب است؟! کند نسخه چشم و لب و مویِ یار بگوید برایش همین واجب است شود آب ، کوهی ز قند در دلم ...

۲۳ دی 1396
17K
#کپشن_مطالعه_شود مرا غم فزون ست و حسرت بسی برای دل بی پناهم فکری کنید دلم زخمی از تیر چشمان اوست برای دل سر به راهم فکری کنید همه روز من شب بُوَد هر شبم شب ...

#کپشن_مطالعه_شود مرا غم فزون ست و حسرت بسی برای دل بی پناهم فکری کنید دلم زخمی از تیر چشمان اوست برای دل سر به راهم فکری کنید همه روز من شب بُوَد هر شبم شب ترین بر این روزگار سیاهم فکری کنید نه شمسی نه نوری نه صبحی به روز ...

۱۸ دی 1396
18K
#کپشن_مطالعه_شود سکوت می کنی و من قطرهٔ آب میشوم به طرز غیر باوری بی تو خراب میشوم از چه سبب گرفته ای نگاهِ خود ز چشم من که من ز چشم پوشیَت ، در اضطراب ...

#کپشن_مطالعه_شود سکوت می کنی و من قطرهٔ آب میشوم به طرز غیر باوری بی تو خراب میشوم از چه سبب گرفته ای نگاهِ خود ز چشم من که من ز چشم پوشیَت ، در اضطراب میشوم وسعت عشقم آنقَدَر عظیم گشته بی گمان بی تو در ازدحام شهر، مجنون خطاب ...

۱۱ دی 1396
21K