نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پروانه (۳۸۲ تصویر)

عشق زیباست مثل وقتی که گل و پروانه پیش هم باشند در کم و بیش های این دنیا، کی برای هم آن دو کم باشند؟ عمر گل چند روز و پروانه عمر خود را به ...

عشق زیباست مثل وقتی که گل و پروانه پیش هم باشند در کم و بیش های این دنیا، کی برای هم آن دو کم باشند؟ عمر گل چند روز و پروانه عمر خود را به عمر گل بسته همه عمر این جهان نفسیست،آن نفس را چرا به غم باشند؟ دکتر ...

۳ هفته پیش
9K
علت وجود چشمهایم دیدن روی ماه توست و گوشهایم را برای شنیدن صدایت کنار گذاشته ام لبهایم برای بوسیدنت و مشامم برای بوییدنت آماده اند دستهایم انتظار انگشتانت را می کشند و پاهایم از تصور ...

علت وجود چشمهایم دیدن روی ماه توست و گوشهایم را برای شنیدن صدایت کنار گذاشته ام لبهایم برای بوسیدنت و مشامم برای بوییدنت آماده اند دستهایم انتظار انگشتانت را می کشند و پاهایم از تصور آمدنت سست گشته اند به سینه دلی ست که کارش تپیدن برای توست و عشقی ...

۳ هفته پیش
8K
وقتی کسی را میخواهید شعورش را شخصیتش را انسانیتش را به بهای ثابت کردن علاقه اش نشانه نگیرید همین که کنار شماست همین که میگوید با شما آرام است، کافیست.. 👈 #عشق به لطافت یک ...

وقتی کسی را میخواهید شعورش را شخصیتش را انسانیتش را به بهای ثابت کردن علاقه اش نشانه نگیرید همین که کنار شماست همین که میگوید با شما آرام است، کافیست.. 👈 #عشق به لطافت یک #پروانه است زیاد در دستت بفشاری میمیرد... 🎈 🌵 #m£

۲۵ خرداد 1398
19K
ای چشم خمارین تو و افسانه نازت وی زلف کمندین من و شبهای درازت شبها منم و چشمک محزون #ثریا با اشک غم و زمزمه راز و نیازت بازآمدی ای #شمع که با جمع نسازی ...

ای چشم خمارین تو و افسانه نازت وی زلف کمندین من و شبهای درازت شبها منم و چشمک محزون #ثریا با اشک غم و زمزمه راز و نیازت بازآمدی ای #شمع که با جمع نسازی بنشین و به #پروانه بده سوز و گدازت گنجینه رازی است به هر مویت و ...

۱۸ خرداد 1398
17K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K
#پروانه

#پروانه

۳۰ اردیبهشت 1398
2K