نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پرندک (۳ تصویر)

گرامی باد یاد و خاطر #بسیجی #سیدحسین_کاشی فرزند سیدعلی متولد 1خرداد 1343#پرندک #زرندیه که در 12آبان 1360در مریوان به #شهادت رسیدند/ برادر ش سیداکبر هم شهید شده است. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #بسیجی #سیدحسین_کاشی فرزند سیدعلی متولد 1خرداد 1343#پرندک #زرندیه که در 12آبان 1360در مریوان به #شهادت رسیدند/ برادر ش سیداکبر هم شهید شده است. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱۲ آبان 1396
28
گرامی باد یاد و خاطر #بسیجی #احمد_امیریان فرزند خداورن متولد 1فروردین 1343 #پرندک #زرندیه که در 12آبان 1360 در مریوان به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #بسیجی #احمد_امیریان فرزند خداورن متولد 1فروردین 1343 #پرندک #زرندیه که در 12آبان 1360 در مریوان به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱۲ آبان 1396
31
گرامی باد یاد و خاطر سرباز ناجا #شهیدغلامحسین_نوروزی_نژاد فرزند ابوالفضل متولد 22تیر 1344 #پرندک #زرندیه در 7مهر 1363 در #سقز به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی #دفاع_مقدس #سرباز_شهید #سرباز_ناجا @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر سرباز ناجا #شهیدغلامحسین_نوروزی_نژاد فرزند ابوالفضل متولد 22تیر 1344 #پرندک #زرندیه در 7مهر 1363 در #سقز به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی #دفاع_مقدس #سرباز_شهید #سرباز_ناجا @srazsaveh

۷ مهر 1396
81