نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پاییــز (۷ تصویر)

شأنِ نزول سوره ے باران به نام تو........ حال خراب حضرت پاییز مالِ من......... #پاییــز🍂 #باران☔️

شأنِ نزول سوره ے باران به نام تو........ حال خراب حضرت پاییز مالِ من......... #پاییــز🍂 #باران☔️

۲۲ مهر 1398
14
#پاییــز مے‌رسد ڪہ مرا مبتلا ڪند با رنــگ‌هاے تــازه مــرا آشنـا ڪند پاییــز مے‌رسد ڪہ همـانند سـال پیـش خود را دوبـاره در دلِ قـالیچـہ جا ڪند او مے‌رسد ڪہ از پسِ نُه مــاه انتظـار رازِ ...

#پاییــز مے‌رسد ڪہ مرا مبتلا ڪند با رنــگ‌هاے تــازه مــرا آشنـا ڪند پاییــز مے‌رسد ڪہ همـانند سـال پیـش خود را دوبـاره در دلِ قـالیچـہ جا ڪند او مے‌رسد ڪہ از پسِ نُه مــاه انتظـار رازِ درخت بــاغچـــہ را برمــلا ڪند او قـول داده اسـت ڪہ امسـال از سـفر اندوه‌هـــاے تــازه ...

۱۵ مهر 1398
1K
♡ #پاییــز ... عزیز دُردانه ی فصل هاست سوگُلی دل های عاشق فصل باران های زود به زود بوسه های خیس و چترهایی که عشق را خوب می فهمند
عکس بلند

♡ #پاییــز ... عزیز دُردانه ی فصل هاست سوگُلی دل های عاشق فصل باران های زود به زود بوسه های خیس و چترهایی که عشق را خوب می فهمند

۶ مهر 1397
17
#آذَر ؛ یادَش رَفتھ ڪھ #پاییــز است!.. #نمیبارَد ، فَقط #یَــخ میزنَد!.. بھ گمانَم؛ ڪَسی بھ طَرز فَجیعی #تَنهایَش گذاشتھ ! وَگرنھ اینگونھ #ماتَـش نمیبُرد•••

#آذَر ؛ یادَش رَفتھ ڪھ #پاییــز است!.. #نمیبارَد ، فَقط #یَــخ میزنَد!.. بھ گمانَم؛ ڪَسی بھ طَرز فَجیعی #تَنهایَش گذاشتھ ! وَگرنھ اینگونھ #ماتَـش نمیبُرد•••

۱۲ آذر 1396
61
بی رحــم ترین قطعـه #پاییــز چنیــن اسـت باران بزنـــدشعـــر بیاید، تـووووو نباشــی #علی_جعفرزاده

بی رحــم ترین قطعـه #پاییــز چنیــن اسـت باران بزنـــدشعـــر بیاید، تـووووو نباشــی #علی_جعفرزاده

۱۰ آذر 1396
49
همه #پاییــز را زنـــی میدانند زیبـــــا و با هفتـــ قـلم آرایـــش کرده امــــا مـــن پاییــــز را مــــردی میدانم عاشـــق و دلخستـــه... و چشـــم براه زنی همچـون #بهــــــار

همه #پاییــز را زنـــی میدانند زیبـــــا و با هفتـــ قـلم آرایـــش کرده امــــا مـــن پاییــــز را مــــردی میدانم عاشـــق و دلخستـــه... و چشـــم براه زنی همچـون #بهــــــار

۲۲ مهر 1396
565
چه دردی میکشه عـاشق فقط #پاییــز میدونـه... . . . #چاوشی

چه دردی میکشه عـاشق فقط #پاییــز میدونـه... . . . #چاوشی

۴ تیر 1395
31