نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پاییز (۷۲۸۷ تصویر)

#پاییز شهر زیبای من اصفهان

#پاییز شهر زیبای من اصفهان

۳ دقیقه پیش
78
#پاییز شهر زیبای من اصفهان

#پاییز شهر زیبای من اصفهان

۴ دقیقه پیش
95
#پاییز شهر زیبای من اصفهان

#پاییز شهر زیبای من اصفهان

۷ دقیقه پیش
156
#پاییز ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﭘﺎﯾﯿﺰ ... ﺩﺳﺘﺶ ﻧﻤﮏ ﻧﺪﺍﺭﺩ ... ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺗﻬﻤﺖ ﻧﺎﺭﻭﺍﯼ ﺧﺰﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ . ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯿﻢ ... ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺖ ؛ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ ...

#پاییز ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﭘﺎﯾﯿﺰ ... ﺩﺳﺘﺶ ﻧﻤﮏ ﻧﺪﺍﺭﺩ ... ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺗﻬﻤﺖ ﻧﺎﺭﻭﺍﯼ ﺧﺰﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ . ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯿﻢ ... ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺖ ؛ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ " ﺑﻬﺎﺭ " ﺧﻮﺩﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻋﯿﺪﯼ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ...

۲۹ دقیقه پیش
528
#پاییز سرد و بی رحم نیست فقط جسارت زمستـان🌨 را ندارد ذره ذره زرد می کند اندک اندک جان می سِتاند قطره قطره 🌧می گِریاند پاییـــز سرد نیست نامـــهربان است درســت مانند “تو ”

#پاییز سرد و بی رحم نیست فقط جسارت زمستـان🌨 را ندارد ذره ذره زرد می کند اندک اندک جان می سِتاند قطره قطره 🌧می گِریاند پاییـــز سرد نیست نامـــهربان است درســت مانند “تو ”

۴۷ دقیقه پیش
1K
خراسان رضوی درگز ، #پاییز #عکاسی ثبت عکس: پرویز اخلاقی

خراسان رضوی درگز ، #پاییز #عکاسی ثبت عکس: پرویز اخلاقی

۳ ساعت پیش
703
#چای #باران #پاییز

#چای #باران #پاییز

۱۷ ساعت پیش
980
#والپیپر #برگ #پاییز

#والپیپر #برگ #پاییز

۲۰ ساعت پیش
3K
#والپیپر #برگ #پاییز

#والپیپر #برگ #پاییز

۲۰ ساعت پیش
3K
#والپیپر #برگ #پاییز

#والپیپر #برگ #پاییز

۲۰ ساعت پیش
3K
#والپیپر #برگ #پاییز

#والپیپر #برگ #پاییز

۲۰ ساعت پیش
3K
#والپیپر #برگ #پاییز

#والپیپر #برگ #پاییز

۲۰ ساعت پیش
3K
#والپیپر #برگ #پاییز

#والپیپر #برگ #پاییز

۲۰ ساعت پیش
3K
#والپیپر #برگ #پاییز

#والپیپر #برگ #پاییز

۲۰ ساعت پیش
3K
#والپیپر #برگ #پاییز

#والپیپر #برگ #پاییز

۲۰ ساعت پیش
3K
#والپیپر #برگ #پاییز

#والپیپر #برگ #پاییز

۲۰ ساعت پیش
3K
#والپیپر #برگ #پاییز

#والپیپر #برگ #پاییز

۲۰ ساعت پیش
3K
#والپیپر #برگ #پاییز

#والپیپر #برگ #پاییز

۲۰ ساعت پیش
3K
#والپیپر #برگ #پاییز

#والپیپر #برگ #پاییز

۲۰ ساعت پیش
2K
#پاییز #هنر_عکاسی

#پاییز #هنر_عکاسی

۱ روز پیش
1K