نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_پنج (۲ تصویر)

#طوفــان_عشق` #پارت_پنج💞 #مهــــــدیه_عسگری💖 💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞 همونطور کــــه از پله هـا میومدم پـــایین داد زدم:من رفتــــــــــم.... بابا درحالی کــــــه روزنامه می خوند گفت:خدا پشت و پــــــناهت دختـــرم.... با ...

#طوفــان_عشق` #پارت_پنج💞 #مهــــــدیه_عسگری💖 💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞 همونطور کــــه از پله هـا میومدم پـــایین داد زدم:من رفتــــــــــم.... بابا درحالی کــــــه روزنامه می خوند گفت:خدا پشت و پــــــناهت دختـــرم.... با لبخند گفتــــــم:مِـــــرسی بابا جون....رفتم پایین و نزدیکـــــش شدم و خـــم شدم روش و محکم گونشـــــو ...

۲۶ تیر 1398
30K
#زوال_عشق #پارت_پنج #مهدیه_عسگری در اتاق و قفل کردم و به سمت کمدم رفتم و درشو باز کردم و چمدون بزرگ مشکیمو درآوردم که در اتاق به صدا دراومد.‌‌‌.‌.مطمعن بودم مامانه....داد زدم:مامان برو بعدا باهم حرف ...

#زوال_عشق #پارت_پنج #مهدیه_عسگری در اتاق و قفل کردم و به سمت کمدم رفتم و درشو باز کردم و چمدون بزرگ مشکیمو درآوردم که در اتاق به صدا دراومد.‌‌‌.‌.مطمعن بودم مامانه....داد زدم:مامان برو بعدا باهم حرف میزنیم _باشه دخترم.... هر نوع لباس و کیف و کفشی برداشتم... دیگه تا آخر عمرم ...

۳ تیر 1398
22K