نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_هشتاد_چهار (۱ تصویر)

#پارت_هشتاد_چهار #غریبه_آشنا ئونسو یونا که رفت فهمیدم ک اشتباه کردیم... +بکهیون فک کنم اشتباه کردیم،بیچاره راست میگفت -حالا میگی چیکار کنیم +اوپا سوهو سوهو:بله +شاید راست میگفت اگه من برم حرف بزنم باهاشون اگه خوب ...

#پارت_هشتاد_چهار #غریبه_آشنا ئونسو یونا که رفت فهمیدم ک اشتباه کردیم... +بکهیون فک کنم اشتباه کردیم،بیچاره راست میگفت -حالا میگی چیکار کنیم +اوپا سوهو سوهو:بله +شاید راست میگفت اگه من برم حرف بزنم باهاشون اگه خوب خوب نشه ولی بهتر بشه اوضع سوهو:من حقیقتش حرفی نزدم چون خودت اذیت بودی حالا ...

۲۲ مرداد 1398
45K