نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_هشتاد_و_هفت (۲ تصویر)

#پارت_هشتاد_و_هفت #گم_شده_ها زینب: اصن خودم میگم. اشکام میومدن پایین... نمیخواستم قبول کنم. گوشیو گرفتم روبه رو -مامان اینو ببین... صدای گریه غزل رو شنیدم -مامان... چرا نمیخندی؟؟ با خنده گریه میکردم -مامان ا... اصن خو... ...

#پارت_هشتاد_و_هفت #گم_شده_ها زینب: اصن خودم میگم. اشکام میومدن پایین... نمیخواستم قبول کنم. گوشیو گرفتم روبه رو -مامان اینو ببین... صدای گریه غزل رو شنیدم -مامان... چرا نمیخندی؟؟ با خنده گریه میکردم -مامان ا... اصن خو... خودم برات میخونم... د... د... قت... دقت... ک... ک... نمیتونستم حرف بزنم... مامان... مامان... مامانم... ...

۱۸ مهر 1398
30K
#زوال_عشق🌿 🌿 #پارت_هشتاد_و_هفت🌿 🌿 #مهدیه_عسگری🌿 🌿 ماشین و توی پارکینگ پارک کردم و پیاده شدم که با صدای سلام کسی سرمو آوردم بالا که دیدم اهوراست..... انگار اونم با من رسیده بود...جواب سلامشو دادم و ...

#زوال_عشق🌿 🌿 #پارت_هشتاد_و_هفت🌿 🌿 #مهدیه_عسگری🌿 🌿 ماشین و توی پارکینگ پارک کردم و پیاده شدم که با صدای سلام کسی سرمو آوردم بالا که دیدم اهوراست..... انگار اونم با من رسیده بود...جواب سلامشو دادم و با هم وارد شرکت شدیم.... داشتیم تو راه پله ها با هم حرف میزدیم که ...

۲۴ تیر 1398
46K