نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_هشتاد_و_هشت (۲ تصویر)

#پارت_هشتاد_و_هشت #گم_شده_ها دی.او: اهی کشید +خو اون دختررو هم با خودت ببر به همون دختره که بهم زل زده بود اشاره کرد مارلی یه چیزی به دختره گفت. یهو پریدو سرشو تکون داد. ماهم نمیفهمیدیم ...

#پارت_هشتاد_و_هشت #گم_شده_ها دی.او: اهی کشید +خو اون دختررو هم با خودت ببر به همون دختره که بهم زل زده بود اشاره کرد مارلی یه چیزی به دختره گفت. یهو پریدو سرشو تکون داد. ماهم نمیفهمیدیم مارلی چی میگه مارلیو دختره اومدن سمتمون مارلی:شماها برین خونه غزل. - غزل؟؟... مارلی: اره ...

۲۴ مهر 1398
30K
#زوال_عشق〰️💓 #پارت_هشتاد_و_هشت〰️💕 #مهدیه_عسگری💓〰️ «بردیا» خواستم با کلید درو باز کنم که صدای مزخرف روژان به گوشم خورد:بردیا صبر کن... پووووف چند روز از دستش راحت بودم ها.... برگشتم سمتش و گفتم:چیه چی میخوای؟!.... با همون ...

#زوال_عشق〰️💓 #پارت_هشتاد_و_هشت〰️💕 #مهدیه_عسگری💓〰️ «بردیا» خواستم با کلید درو باز کنم که صدای مزخرف روژان به گوشم خورد:بردیا صبر کن... پووووف چند روز از دستش راحت بودم ها.... برگشتم سمتش و گفتم:چیه چی میخوای؟!.... با همون وضع ناجوری که داشت نزدیکم شد که بوی ادکلن زنونش زیر بینیم پیچید:تو رو می ...

۲۴ تیر 1398
29K