نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_هشتاد_و_نه (۲ تصویر)

#پارت_هشتاد_و_نه #گم_شده_ها مارلی: درو بست به لوهانم گفت دختر؟؟... از اتاق رفتم بیرون مستقیم رفتم سمت انباری خیلی تاریک بود چراغو روشن کردم. یه پرده روبه روم بود. زدمش کنار اینجا همیشه یه چوبی چیزی ...

#پارت_هشتاد_و_نه #گم_شده_ها مارلی: درو بست به لوهانم گفت دختر؟؟... از اتاق رفتم بیرون مستقیم رفتم سمت انباری خیلی تاریک بود چراغو روشن کردم. یه پرده روبه روم بود. زدمش کنار اینجا همیشه یه چوبی چیزی بود الان کجاس؟... -ایناهاااااا یه چوب خیلی گنده برداشتمو برگشتم داخل. غزل روبه روی دی ...

۲۴ مهر 1398
22K
#زوال_عشق🌸 #پارت_هشتاد_و_نه🌸 #مهدیه_عسگری🌸 با عصبانیت از جام بلند شدم و داد زدم:هیچ معلوووم هست چی داررری میگییییی؟!.... از جاش بلند شد و با لحن ارومی گفت:عزیزم اروم باش ....فکر کن این یه معادله است.... ببین ...

#زوال_عشق🌸 #پارت_هشتاد_و_نه🌸 #مهدیه_عسگری🌸 با عصبانیت از جام بلند شدم و داد زدم:هیچ معلوووم هست چی داررری میگییییی؟!.... از جاش بلند شد و با لحن ارومی گفت:عزیزم اروم باش ....فکر کن این یه معادله است.... ببین من تو رو دوست دارم و توهم از اهورا و هانا کینه داری....فکر نکن حواسم ...

۲۴ تیر 1398
72K