نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_هشتاد_نه (۱ تصویر)

#پارت_هشتاد_نه #غریبه_آشنا سهون: تانیا و دونگهه اومدن...نشسته بودیم و داشتیم حرف میزدیم دونگهه:خب تعریف کنید ببینم جریان سهون و یونا چی بود بکهیون:اولش قرار بود من برم ولی سهون قبول کرد بجای من بره دونگهه:یعنی ...

#پارت_هشتاد_نه #غریبه_آشنا سهون: تانیا و دونگهه اومدن...نشسته بودیم و داشتیم حرف میزدیم دونگهه:خب تعریف کنید ببینم جریان سهون و یونا چی بود بکهیون:اولش قرار بود من برم ولی سهون قبول کرد بجای من بره دونگهه:یعنی به راحتی قبول کرد مدیر لی سومان سوهو:نه من و ئونسو خیلی باهاش حرف زدیم ...

۲۴ مرداد 1398
19K