نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_هشتاد_شش (۲ تصویر)

#پارت_هشتاد_شش #غریبه_آشنا سهون: هوففف خدا،هنوزم میگم دختر خوبیه ولی رو مخمه رو مخخخ...در خوابگاه رو باز کردم همه دیختن سرم +واقعا چرا هرکی وارد میشه همتون خراب میشید سرش چانیول:زر نزن سهون،بگو چی شد +هیچی ...

#پارت_هشتاد_شش #غریبه_آشنا سهون: هوففف خدا،هنوزم میگم دختر خوبیه ولی رو مخمه رو مخخخ...در خوابگاه رو باز کردم همه دیختن سرم +واقعا چرا هرکی وارد میشه همتون خراب میشید سرش چانیول:زر نزن سهون،بگو چی شد +هیچی نشستیم تو ماشین تو خیابونا دور خوردیم،برگشتیم ئونسو:خوب پیش رفت پس +نه دعوامون شد ئونسو:دعوا ...

۴ هفته پیش
46K
#پارت_هشتاد_شش #غریبه_آشنا ئونسو +بکهیون من میخوام برم پیش یونا -ای بابا تو چه گیری دادی به اون +بد باهاش حرف زدیم اون خودش حالش خوب نبود -خیلی خب برو +تو نمیای -نه حوصله ندارم +باشه ...

#پارت_هشتاد_شش #غریبه_آشنا ئونسو +بکهیون من میخوام برم پیش یونا -ای بابا تو چه گیری دادی به اون +بد باهاش حرف زدیم اون خودش حالش خوب نبود -خیلی خب برو +تو نمیای -نه حوصله ندارم +باشه پس من رفتم سهون:ئونسو کجا میری +پیش یونا سهون:بهش بگو منتظرشم +اهوم باشه بهش میگم ...

۲۲ مرداد 1398
46K