نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_هشتاد_دو (۱ تصویر)

#پارت_هشتاد_دو #غریبه_آشنا بکهیون دویید داخل اتاق در رو قفل کرد +ئونسو عزیزم،بیا برات توضیح بدم،در رو باز کن عزیزم،باورکن مجبورم،باورکن مجبورم کردن...تو که میشناسی منو،ئونسو خواهش میکنم،همه چی الکیه،بیا این در رو باز کن،ئونسوو...بیا بیرون ...

#پارت_هشتاد_دو #غریبه_آشنا بکهیون دویید داخل اتاق در رو قفل کرد +ئونسو عزیزم،بیا برات توضیح بدم،در رو باز کن عزیزم،باورکن مجبورم،باورکن مجبورم کردن...تو که میشناسی منو،ئونسو خواهش میکنم،همه چی الکیه،بیا این در رو باز کن،ئونسوو...بیا بیرون من میشینم اینحا تا بیای..ئونسو گوش بده به حرفام،خواهش میکنم...ئونسو با مشت کوبیدم به در...اههه...لعنتی....خواستم ...

۲۰ مرداد 1398
55K