نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_نود_پنج (۱ تصویر)

#پارت_نود_پنج #غریبه_آشنا ئونسو به بچه هاگفتم ک سهون چی گفته...پسرا شروع کردن تمرین کردن،اما جای سهون خالی بود...همش عقب میافتادن و ریتمشون بهم میخورد... کای:بابا اینجوری نمیشه همش خراب میشه،بیشتر داریم وقط تلف میکنیم چن:نمیشه ...

#پارت_نود_پنج #غریبه_آشنا ئونسو به بچه هاگفتم ک سهون چی گفته...پسرا شروع کردن تمرین کردن،اما جای سهون خالی بود...همش عقب میافتادن و ریتمشون بهم میخورد... کای:بابا اینجوری نمیشه همش خراب میشه،بیشتر داریم وقط تلف میکنیم چن:نمیشه ک تمرین نکنیم بکهیون:بیاید یکم بشینید خستگیتون دربیاد دی او:آره حداقل فکرمون کار بیافته اومدن ...

۲۸ مرداد 1398
14K