نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_بیست_و_ششم (۲ تصویر)

#پارت_بیست_و_ششم #رمان:#_لیلی_بی_عشق نوشته:#پرنیا گوشه اتاقم نشسته بودم دلم گرفته بود چند روز کار امیر حسین تو امریکا شده بود یک ماه و پنج روزی میشه که جواب تماس و تلگرام و ایمیل هام رو هم ...

#پارت_بیست_و_ششم #رمان:#_لیلی_بی_عشق نوشته:#پرنیا گوشه اتاقم نشسته بودم دلم گرفته بود چند روز کار امیر حسین تو امریکا شده بود یک ماه و پنج روزی میشه که جواب تماس و تلگرام و ایمیل هام رو هم نمیده در اتاقم باز شد و مهدی اومد داخل منو که زانو به بغل گوشه ...

۲۰ شهریور 1397
27K
#پارت_بیست_و_ششم #پارت_اضافی نفسش را آه وار بیرون می دهد و زمزمه می کند: _مطمئن باش نمی تونی قِسِر در بری... دستگیره در را پایین می کشد و خارج می شود...بی اختیار اشک از چشمانم می ...

#پارت_بیست_و_ششم #پارت_اضافی نفسش را آه وار بیرون می دهد و زمزمه می کند: _مطمئن باش نمی تونی قِسِر در بری... دستگیره در را پایین می کشد و خارج می شود...بی اختیار اشک از چشمانم می چکد اما نفس آسوده ای میکشم...از روی تخت خواب بلند می شوم و رو به ...

۲۶ مهر 1396
12K