نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_اخر (۳ تصویر)

#زوال_عشق💓 #پارت_اخر💓 #مهدیه_عسگری💓 کلمه ی اول و نگفته تحمل نکردم و سریع از اونجا زدم بیرون...رفتم ته باغ و ولو شدم روی زمین و با گریه گفتم:لعنتی چطور دلت اومد عقد کنی؟!... چطور دلت اومد ...

#زوال_عشق💓 #پارت_اخر💓 #مهدیه_عسگری💓 کلمه ی اول و نگفته تحمل نکردم و سریع از اونجا زدم بیرون...رفتم ته باغ و ولو شدم روی زمین و با گریه گفتم:لعنتی چطور دلت اومد عقد کنی؟!... چطور دلت اومد منو ول کنی؟!...گریم بلندتر شد....چند دقیقه اونجا نشسته بودم و گریه میکردم که تو آغوش ...

۲۴ تیر 1398
84K
#عشق_اجباری #پارت_اخر #مهدیه عسگری نگاهی به خودم تو آینه انداختم....آرایش لات و موهای بابلیس شده که آزادانه دورم رها شده بود...لباس عروس مدل ماهی آستین بلند گیپور و تاج بزرگی که همراه تور خیلی بلندی ...

#عشق_اجباری #پارت_اخر #مهدیه عسگری نگاهی به خودم تو آینه انداختم....آرایش لات و موهای بابلیس شده که آزادانه دورم رها شده بود...لباس عروس مدل ماهی آستین بلند گیپور و تاج بزرگی که همراه تور خیلی بلندی روی سرم گذاشته شده بود... نهال اومد و با دیدن من دهنش باز موند و ...

۲ تیر 1398
25K
#پارت_اخر +گمشو عوضی حالم ازت بهم میخوره -عادت میکنی عزیزم... اروم دستامو نوازش میکرد که تو یه حرکت دستشو یه گاز محکم گرفتم ... از درد چشماش و بسته بود و سکوت کرد بعداز چنددقیقه ...

#پارت_اخر +گمشو عوضی حالم ازت بهم میخوره -عادت میکنی عزیزم... اروم دستامو نوازش میکرد که تو یه حرکت دستشو یه گاز محکم گرفتم ... از درد چشماش و بسته بود و سکوت کرد بعداز چنددقیقه وحشیانه به سمتم اومد و باتموم قدرتش میزدتم ..... دیگه نایی واسم نمونده بود .. ...

۱۱ آبان 1397
3K