نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت23 (۱ تصویر)

#پارت23 رفتم بیرون و دست و صورتمو شستم.مامان داشت چند تا لباس میذاشت توی یه ساک.به چارچوب در تکیه دادم و گفتم -جایی میری مامان؟ لحظه ای نگام کرد و گفت -یه مدت میرم خونه ...

#پارت23 رفتم بیرون و دست و صورتمو شستم.مامان داشت چند تا لباس میذاشت توی یه ساک.به چارچوب در تکیه دادم و گفتم -جایی میری مامان؟ لحظه ای نگام کرد و گفت -یه مدت میرم خونه پدرم با تعجب گفتم -چرا؟ غمگین نگام کرد و چیزی نگفت.خودم فهمیدم.دوست نداشتم ناراحتیشو ببینم.دوباره ...

۲۴ خرداد 1397
8K