نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ویلیام_آروین (۲ تصویر)

می‌توانیم تمام عمر آرزو کنیم که ای کاش شرایطمان جور دیگری می‌بود، اما اگر اجازه چنین کاری را به خودمان بدهیم، همه عمرمان به نارضایتی خواهد گذشت! ِ #ویلیام_آروین #ازدواج

می‌توانیم تمام عمر آرزو کنیم که ای کاش شرایطمان جور دیگری می‌بود، اما اگر اجازه چنین کاری را به خودمان بدهیم، همه عمرمان به نارضایتی خواهد گذشت! ِ #ویلیام_آروین #ازدواج

۱۲ اسفند 1398
6K
می‌توانیم تمام عمر آرزو کنیم که ای کاش شرایطمان جور دیگری می‌بود، اما اگر اجازه چنین کاری را به خودمان بدهیم، همه عمرمان به نارضایتی خواهد گذشت! 📖 #فلسفه‌ای_برای_زندگی ✍ 🏻 #ویلیام_آروین

می‌توانیم تمام عمر آرزو کنیم که ای کاش شرایطمان جور دیگری می‌بود، اما اگر اجازه چنین کاری را به خودمان بدهیم، همه عمرمان به نارضایتی خواهد گذشت! 📖 #فلسفه‌ای_برای_زندگی ✍ 🏻 #ویلیام_آروین

۹ اردیبهشت 1398
79