نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ویدا_احسان (۲۴ تصویر)

خیال امروزت را ... به هیچ چیز آغشته نکن ... مگر من و کمی عشق... همین ... #ویدا_احسان ‌ #عاشقانه

خیال امروزت را ... به هیچ چیز آغشته نکن ... مگر من و کمی عشق... همین ... #ویدا_احسان ‌ #عاشقانه

۷ روز پیش
4K
سه شنبه ها را دوست دارم؛ اگر سبز بپوشی،دوست تر. انگار که هر چه دخیل بسته ام؛ تن کرده ای انگار از تمام آرزوهایم ناگهان برآورده شدی. سه شنبه ها عجیب بوی دعاهای مرا می ...

سه شنبه ها را دوست دارم؛ اگر سبز بپوشی،دوست تر. انگار که هر چه دخیل بسته ام؛ تن کرده ای انگار از تمام آرزوهایم ناگهان برآورده شدی. سه شنبه ها عجیب بوی دعاهای مرا می دهی. #ویدا_احسان ظهرتون دلپذیر🌹

۱ هفته پیش
5K
خیال امروزت را ... به هیچ چیز آغشته نکن ... مگر من و کمی عشق... همین ... #ویدا_احسان #مدل_لباس

خیال امروزت را ... به هیچ چیز آغشته نکن ... مگر من و کمی عشق... همین ... #ویدا_احسان #مدل_لباس

۲ هفته پیش
5K
✔‌ نه تو

✔‌ نه تو "شاملو"یی ،نه من "آیدا" اما زبان هم را می فهمیم و این خود، شعرِ زیبایِ آفرینشِ من و تو است: دوستتدارم.. #ویدا_احسان

۲ هفته پیش
4K
خیال امروزت را ... به هیچ چیز آغشته نکن ... مگر من و کمی عشق... همین ... 👤 #ویدا_احسان

خیال امروزت را ... به هیچ چیز آغشته نکن ... مگر من و کمی عشق... همین ... 👤 #ویدا_احسان

۴ هفته پیش
3K
خیال امروزت را به هیچ چیز آغشته نکن مگر

خیال امروزت را به هیچ چیز آغشته نکن مگر "من" و کمی "عشق" همین‌! #ویدا_احسان

۲۸ تیر 1398
4K
خیال امروزت را به هیچ چیز آغشته نکن مگر من و کمی عشق همین ... #ویدا_احسان

خیال امروزت را به هیچ چیز آغشته نکن مگر من و کمی عشق همین ... #ویدا_احسان

۲۶ اردیبهشت 1398
3K
خیال امروزت را به هیچ چیز آغشته نکن مگر من و کمی عشق ! همین ... ❤️🍃 💕 گل پونه #ویدا_احسان

خیال امروزت را به هیچ چیز آغشته نکن مگر من و کمی عشق ! همین ... ❤️🍃 💕 گل پونه #ویدا_احسان

۱۳ دی 1397
9K
خیال امروزت را به هیچ چیز آغشته نکن ... مگر

خیال امروزت را به هیچ چیز آغشته نکن ... مگر "من" و کمی "عشق" همین ...♥️... #ویدا_احسان ‌‌‌‌

۲۵ آذر 1397
4K
دلم برایت تنگ شده. شبیه قمری خانه ی مادربزرگ. که بعد از

دلم برایت تنگ شده. شبیه قمری خانه ی مادربزرگ. که بعد از "او" دانه ی هیچکس را قبول نکرد که انقدر سرش را کوبید به ستونِ ایوان؛ که انقدر زود مرد. #ویدا_احسان

۲۶ خرداد 1397
6K
@shervghazal1...✍ 🎀ঊঈ🍃🌺🍃ঊঈ🎀 مرگ زنی ست تنها. بیدار می شود و هنوز

@shervghazal1...✍ 🎀ঊঈ🍃🌺🍃ঊঈ🎀 مرگ زنی ست تنها. بیدار می شود و هنوز "شب به خیر" دیشبش را توی گوشی بی پاسخ می بیند بیدار می شود توی دلش سلام می گوید توی دلش خرد می شود و توی آینه ماتیکش را یک دور بیشتر می کشد روی لب #ویدا_احسان #شبتون_خوش

۱۶ بهمن 1396
27K
گس لبهایت مست می کند طعم روزم را به حلاوت لبخندی محو; که مگر از سر خاطرات دوستی گذری کند از صورت تو. #ویدا_احسان

گس لبهایت مست می کند طعم روزم را به حلاوت لبخندی محو; که مگر از سر خاطرات دوستی گذری کند از صورت تو. #ویدا_احسان

۵ شهریور 1396
5K
و خدا تو را اول آفرید و بعد مرا سپس قلم را ! به من گفت بنویس و بعد عشق خلق شد ... #ویدا_احسان

و خدا تو را اول آفرید و بعد مرا سپس قلم را ! به من گفت بنویس و بعد عشق خلق شد ... #ویدا_احسان

۲۲ تیر 1396
2K
بخند ... دلم کمی هوا می خواهد و تابستان کمی خنکا ... #ویدا_احسان

بخند ... دلم کمی هوا می خواهد و تابستان کمی خنکا ... #ویدا_احسان

۱۲ تیر 1396
4K
عشق یعنی... خیابان به خیابان همه را رد کنی... ناگهان سر یک کوچه... کمی مکث کنی... #ویدا_احسان

عشق یعنی... خیابان به خیابان همه را رد کنی... ناگهان سر یک کوچه... کمی مکث کنی... #ویدا_احسان

۱ خرداد 1396
4K
عشق یعنی... خیابان به خیابان همه را رد کنی... ناگهان سر یک کوچه... کمی مکث کنی... #ویدا_احسان

عشق یعنی... خیابان به خیابان همه را رد کنی... ناگهان سر یک کوچه... کمی مکث کنی... #ویدا_احسان

۳۰ بهمن 1395
3K
❄ تمام لذت برف به اینست که یکی باشد سر صبح زنگ بزند خبر آمدن برف را بدهد دعوتت کند به پیاده روی به بــرف بازی.... به یک جرعه ی داغ عشق تا یـخ نزنی ...

❄ تمام لذت برف به اینست که یکی باشد سر صبح زنگ بزند خبر آمدن برف را بدهد دعوتت کند به پیاده روی به بــرف بازی.... به یک جرعه ی داغ عشق تا یـخ نزنی از تنهـایی... می بینی خیالش هم گرم میکند دل آدم را.. #ویدا_احسان

۱۰ بهمن 1395
3K
در نیمی از هر #زن جسد #مردی نفس می کشد که روزگاری #عاشقش بوده... #ویدا_احسان

در نیمی از هر #زن جسد #مردی نفس می کشد که روزگاری #عاشقش بوده... #ویدا_احسان

۷ بهمن 1395
8K
پرده ی پلک را کنار بزن اتاق را میهمان خورشید نگاهت کن و با لبخندی نور بر سر زندگی ببار. خوشبختی همین نگاه مهربان توست و کمی هم آغوش به قدر دوستت دارم هایت #ویدا_احسان

پرده ی پلک را کنار بزن اتاق را میهمان خورشید نگاهت کن و با لبخندی نور بر سر زندگی ببار. خوشبختی همین نگاه مهربان توست و کمی هم آغوش به قدر دوستت دارم هایت #ویدا_احسان

۱۳ آبان 1395
5K
در نیمی از هر زن... جسد مردی نفس می کشد .... که روزگاری عاشقش بوده ... #ویدا_احسان

در نیمی از هر زن... جسد مردی نفس می کشد .... که روزگاری عاشقش بوده ... #ویدا_احسان

۲۳ مهر 1395
4K