نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

وهم (۸ تصویر)

ها یروحی شوکت یصفالج #حبیب شوکت أشوفن #عینی ما تبجی #ندم کتلج #الیعشک تره عمره #کصیر وباجر #بحسرات یکضیها و #ألم شکد #بنیتی أحلام یاروحی #شجاج وهو #معروف الیحب عایش #وهم #کافی کلبی أتبهذل ودومه ...

ها یروحی شوکت یصفالج #حبیب شوکت أشوفن #عینی ما تبجی #ندم کتلج #الیعشک تره عمره #کصیر وباجر #بحسرات یکضیها و #ألم شکد #بنیتی أحلام یاروحی #شجاج وهو #معروف الیحب عایش #وهم #کافی کلبی أتبهذل ودومه #علیل وکافی حتی #الحیل یاروحی #أنهدم ذاک #قیس شکد ترف حب #لیلی حیل.. #وتالی موقفهم ...

۷ آذر 1398
595
ها یروحی شوکت یصفالج #حبیب شوکت أشوفن #عینی ما تبجی #ندم کتلج #الیعشک تره عمره #کصیر وباجر #بحسرات یکضیها و #ألم شکد #بنیتی أحلام یاروحی #شجاج وهو #معروف الیحب عایش #وهم #کافی کلبی أتبهذل ودومه ...

ها یروحی شوکت یصفالج #حبیب شوکت أشوفن #عینی ما تبجی #ندم کتلج #الیعشک تره عمره #کصیر وباجر #بحسرات یکضیها و #ألم شکد #بنیتی أحلام یاروحی #شجاج وهو #معروف الیحب عایش #وهم #کافی کلبی أتبهذل ودومه #علیل وکافی حتی #الحیل یاروحی #أنهدم ذاک #قیس شکد ترف حب #لیلی حیل.. #وتالی موقفهم ...

۶ تیر 1398
281
حن-وانی-احن.. غناها #یاس بکل حزن.. وانی استمع واتذکرک.. ودموعی تاکل بالجفن.. لیش ارحلت من دنیتی.. وسهامک بگلبی دفن.. یمته تحن وترد #الی..? والجسد بعدک منطعن.... دنیای صارت بس #وهم،،، وایامی صارت بس حزن... -

حن-وانی-احن.. غناها #یاس بکل حزن.. وانی استمع واتذکرک.. ودموعی تاکل بالجفن.. لیش ارحلت من دنیتی.. وسهامک بگلبی دفن.. یمته تحن وترد #الی..? والجسد بعدک منطعن.... دنیای صارت بس #وهم،،، وایامی صارت بس حزن... -

۲ خرداد 1398
54
حن-وانی-احن.. غناها #یاس بکل حزن.. وانی استمع واتذکرک.. ودموعی تاکل بالجفن.. لیش ارحلت من دنیتی.. وسهامک بگلبی دفن.. یمته تحن وترد#الی..? والجسد بعدک منطعن.... دنیای صارت بس#وهم،،، وایامی صارت بس حزن... -

حن-وانی-احن.. غناها #یاس بکل حزن.. وانی استمع واتذکرک.. ودموعی تاکل بالجفن.. لیش ارحلت من دنیتی.. وسهامک بگلبی دفن.. یمته تحن وترد#الی..? والجسد بعدک منطعن.... دنیای صارت بس#وهم،،، وایامی صارت بس حزن... -

۱۷ مهر 1397
29
📝 نامۀ همسر شهید مدافع حرم (شهیدمحسن فانوسے) خطاب بہ یڪے از ڪاندیدای ریاست جمهورے... بهتر است خودتان بخوانید و مخاطبین را پیدا ڪنید :🖍🖍🖍 #لطـــــــــفا_مطالــــــــعہ_شـــــــود 🌷بسم رب الشهدا و صدیقین🌷 زینب وار #فریاد مے‌ڪشم ...

📝 نامۀ همسر شهید مدافع حرم (شهیدمحسن فانوسے) خطاب بہ یڪے از ڪاندیدای ریاست جمهورے... بهتر است خودتان بخوانید و مخاطبین را پیدا ڪنید :🖍🖍🖍 #لطـــــــــفا_مطالــــــــعہ_شـــــــود 🌷بسم رب الشهدا و صدیقین🌷 زینب وار #فریاد مے‌ڪشم بر سر شما #یزیدیان زمانہ آن روز سر حسین(ع) و عباس(ع) بر سر نیزه در ...

۲۳ اردیبهشت 1396
233
ماجرای #منو_تو، باور باورها نیست ماجراییست ک در #حافظه‌ ئ دنیا نیست ن #دروغیم ... ن #رویا ... ن #خیالیم ... ن #وهم #ذاتِ_عشقیم ک در #آینه‌ها پیدا نیست #تو گمی درمن و #من درتو ...

ماجرای #منو_تو، باور باورها نیست ماجراییست ک در #حافظه‌ ئ دنیا نیست ن #دروغیم ... ن #رویا ... ن #خیالیم ... ن #وهم #ذاتِ_عشقیم ک در #آینه‌ها پیدا نیست #تو گمی درمن و #من درتو گمم، باورکن جز در این شعر نشان و اثری از #ما نیست! شب ک آرام ...

۴ فروردین 1396
111
#وهم-سبز چه گریزیست ز من؟ چه شتابیست به راه ؟ به چه خواهی بردن در شبی اینهمه تاریک پناه؟ مرمرین پلهء آن غرفهء عاج! ای دریغا که ز ما بس دور است لحظه ها را ...

#وهم-سبز چه گریزیست ز من؟ چه شتابیست به راه ؟ به چه خواهی بردن در شبی اینهمه تاریک پناه؟ مرمرین پلهء آن غرفهء عاج! ای دریغا که ز ما بس دور است لحظه ها را در یاب چشم فردا کور است نه چراغیست در آن پایان هر چه از دور ...

۷ تیر 1395
31
#آزادی انسان در آزادی از تعلقات انسانی است و آن آزادی که در #غرب گویند ، قبول بندگی عادات و تعلقات است و عین #اسارت و نه عجب که از خصوصیات اصلی دنیای امروز یکی ...

#آزادی انسان در آزادی از تعلقات انسانی است و آن آزادی که در #غرب گویند ، قبول بندگی عادات و تعلقات است و عین #اسارت و نه عجب که از خصوصیات اصلی دنیای امروز یکی هم این است که در الفاظ را " #وارونه " به کار می برند؛ می ...

۲۰ فروردین 1395
69