نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ولے (۱۸ تصویر)

ما ز نسل مصطفے و حیدریم ما بسیجے هاے خطِ #رهبریم گر عیان گردد کہ #فرمان مے دهد هر #بسیجے بشنود جان مے دهد با #ولے تجدید بیعت مے کنیم باز هم قصد #شهادت مے ...

ما ز نسل مصطفے و حیدریم ما بسیجے هاے خطِ #رهبریم گر عیان گردد کہ #فرمان مے دهد هر #بسیجے بشنود جان مے دهد با #ولے تجدید بیعت مے کنیم باز هم قصد #شهادت مے کنیم 🌸 چهل سال ایستادگی، مقاومت، ولایتمداری ، جهاد و شهادت، #بسیجیان غیور هفته ی ...

۴ آذر 1398
499
ما ز نسل مصطفے و حیدریم ما بسیجے هاے خطِ #رهبریم گر عیان گردد کہ #فرمان مے دهد هر #بسیجے بشنود جان مے دهد با #ولے تجدید بیعت مے کنیم باز هم قصد #شهادت مے ...

ما ز نسل مصطفے و حیدریم ما بسیجے هاے خطِ #رهبریم گر عیان گردد کہ #فرمان مے دهد هر #بسیجے بشنود جان مے دهد با #ولے تجدید بیعت مے کنیم باز هم قصد #شهادت مے کنیم #هفته_بسیج_بر_لباس_خاکی‌ها_مبارک

۱ آذر 1398
361
عیــــدغــدیـــربرهمه ے حق طلباوعدالت طلباے دنیـــامبـــارک... #غدیری_امـ #علے(ع) #عدالت #ولے #

عیــــدغــدیـــربرهمه ے حق طلباوعدالت طلباے دنیـــامبـــارک... #غدیری_امـ #علے(ع) #عدالت #ولے #

۲۹ مرداد 1398
219
این.حال.و.هوایِ.پاییزی🍁 جان.میدهدبرایِ.قدم.زدن های #طولانی😊🍃 جان.میدهد که.فارغ از تمامِ.غصه.هایِ.روزگار ؛😊❤ #خودت💙را برداری و به دست.هایِ مهربانِ.خیابان.بسپاری🏩 و فراموش.کنی ؛🍃 تمامِ.دغدغه.هایِ بی.ثمری ؛🍁 که فقط #آرامشت🌷را می گیرند . باید.قدم.زد ،😊 باید #فراموش کرد ،💜 باید برایِ ...

این.حال.و.هوایِ.پاییزی🍁 جان.میدهدبرایِ.قدم.زدن های #طولانی😊🍃 جان.میدهد که.فارغ از تمامِ.غصه.هایِ.روزگار ؛😊❤ #خودت💙را برداری و به دست.هایِ مهربانِ.خیابان.بسپاری🏩 و فراموش.کنی ؛🍃 تمامِ.دغدغه.هایِ بی.ثمری ؛🍁 که فقط #آرامشت🌷را می گیرند . باید.قدم.زد ،😊 باید #فراموش کرد ،💜 باید برایِ #ساعاتی⏰هم که شده ؛🍃 #بی_خیال_بود ...!😊🍒 🌱#نرگس_صرافیان_طوفان🌱 #پ_ن_جان_پاییزی:😄🍁 بوی.دلتنگے.پاییز🍁 وزیده.ست🍃 #ولے اولین.موسم.این.فصل💛 مگر #مهر نبود؟😊 ...

۷ مهر 1397
70
#آهای؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#آهای؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

۲۲ شهریور 1396
823
#هـــاااای صبــاح النــــــــور #ســـــلاممم صبح بخیررررررررر #عـــــیدتون #مبــــــــارڪ #ببینید ببیه من چه نازه اوووووففففف #ولے من اینـــــو قربونی نمیکنم دوسش دارم اووووووووووففففففففف

#هـــاااای صبــاح النــــــــور #ســـــلاممم صبح بخیررررررررر #عـــــیدتون #مبــــــــارڪ #ببینید ببیه من چه نازه اوووووففففف #ولے من اینـــــو قربونی نمیکنم دوسش دارم اووووووووووففففففففف

۱۰ شهریور 1396
100
#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

۲۸ مرداد 1396
858
#من #حواسم #بہ #همہ #جمع، #ولے #پَرت #تواَم...

#من #حواسم #بہ #همہ #جمع، #ولے #پَرت #تواَم...

۲۷ اسفند 1395
69
#خیلیـ از دختـرآ هستنـ کهـ سرهـ هرموضوعے گریهـ میکننـ...!! #خیلیاشونمـ ے گوشے برآ شنیدنهـ حرفآشونـ ندآرنـ تا خآلیـ شنـ...! #ولے وآقعا هیچکسـ قدهـ دخترے کهـ دردآشو میریزهـ تو دلشو هیچوقتـ گریهـ نمیکنهـ.. #و بعد یشبـ ...

#خیلیـ از دختـرآ هستنـ کهـ سرهـ هرموضوعے گریهـ میکننـ...!! #خیلیاشونمـ ے گوشے برآ شنیدنهـ حرفآشونـ ندآرنـ تا خآلیـ شنـ...! #ولے وآقعا هیچکسـ قدهـ دخترے کهـ دردآشو میریزهـ تو دلشو هیچوقتـ گریهـ نمیکنهـ.. #و بعد یشبـ ناخوآستهـ منفجر میشهـ و سآعتـ هآ گریهـ میکنهـ تا خوآبشـ ببرهـ گنآهـ ندآره!!؟ #عَـز دختر ...

۱۰ دی 1395
90
#ٌثانیہ بہ ثانیہ پرۅفایلشـــــ چڪ میشہ #ولے نمیفمہ ڪہ لامصبـــــ

#ٌثانیہ بہ ثانیہ پرۅفایلشـــــ چڪ میشہ #ولے نمیفمہ ڪہ لامصبـــــ

۲۷ خرداد 1395
33
#هوے؟بخونـ⇊ #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم❤️ #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ ...

#هوے؟بخونـ⇊ #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم❤️ #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد اشک ...

۲۶ فروردین 1395
310
#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

۱۴ دی 1394
341
#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

۴ آذر 1394
369
#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے ...

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد اشک ...

۱ آذر 1394
333
#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

۳۰ آبان 1394
266
#هوے؟بخونـ⇊ #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد اشک تو ...

#هوے؟بخونـ⇊ #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد اشک تو تنهایے #"مریضـ شدمـ" #چونـ دیگهـ حواست بِم نبود #خبـ حقـ داشتے #چون دلتــ هم یه ...

۲۸ آبان 1394
213
♡♥♡♥♡♥ صوت السماء یعتلے ♡♥♡♥♡♥ قد توج الله #علے ♡♥♡♥♡♥ فهنئوا انفسکم بأنه لکم #ولے #علـــــــے_نعم_الولے ♡♥♡♥♡♥ 

♡♥♡♥♡♥ صوت السماء یعتلے ♡♥♡♥♡♥ قد توج الله #علے ♡♥♡♥♡♥ فهنئوا انفسکم بأنه لکم #ولے #علـــــــے_نعم_الولے ♡♥♡♥♡♥ 

۹ مهر 1394
23
#چشـــام #سگ نداره #ولے #هرڪے دیده #سڪوٺ کرده

#چشـــام #سگ نداره #ولے #هرڪے دیده #سڪوٺ کرده

۲۳ شهریور 1394
40