نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

وقــار (۱ تصویر)

چادر یعنی نه فقط یک #پارچه_مشکے... . بلکه چـادر یعنے تمرین #صبورے... ✅ تمرین #وقــار ...✅ تمرین #حجـاب...✅ . #حجاب یعنی نه فقط پوشاندن سر ، بلکه #گوش موقع شنیدن، #چـشم موقع دیدن و.... . ...

چادر یعنی نه فقط یک #پارچه_مشکے... . بلکه چـادر یعنے تمرین #صبورے... ✅ تمرین #وقــار ...✅ تمرین #حجـاب...✅ . #حجاب یعنی نه فقط پوشاندن سر ، بلکه #گوش موقع شنیدن، #چـشم موقع دیدن و.... . چـادر یعنی تمرین #دقت دقت به #حرفها و #کارهایت، چون نمایندۀ یک #اعتقادے✌ . چادر ...

۲۷ اسفند 1396
12K